SKA’lar için Sosyal İnovasyonu Desteklemek

9 June 2022

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, tüm dünyadaki BM kurumlarının ve hükümetlerin yoğun çabaları sayesinde son birkaç yılda oldukça önem kazandı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA'lar) yaygın olarak benimsenmesi açısından yapılacak daha çok iş olmasına rağmen, umut verici işaretler de var. Türkiye'de, özellikle belediye düzeyinde, SKA çerçevesinin giderek daha çok bilindiğini görüyoruz; bu, yerel yönetimler tarafından yürütülen Gönüllü Yerel Değerlendirme (İngilizcesi: Voluntary Local Review, kısaca VLR) çalışmalarının sayısındaki artıştan da anlaşılıyor. VLR, sürdürülebilirlik standartları belirlemek ve bunlara uzun vadeli stratejik iş birlikleri ile ulaşmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunduğundan, 2030 Gündemi’ne olan bağlılığın da net bir göstergesi.

VLR süreçlerinde ve daha sonraki planlama aşamalarında, tüm paydaşların, özellikle de dörtlü sarmal (üniversite, sanayi, devlet ve vatandaştan oluşan yapı) iş birliği yaklaşımına önderlik edebileceklerin ve etmesi gerekenlerin, inovasyon kapasitelerini artırmaya ihtiyaç var. Son aylarda gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve SKA'ların yerelleştirilmesi konusunda belediyelerin düzenlediği aktivitelerin kapsamlı bir analizinden sonra, bu hafta özellikle belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), topluluk tabanlı oluşumlar, vatandaşlar ve SKA yerelleştirmesinde aktif rol oynamak isteyen diğer paydaşlara yönelik, sosyal inovasyon üzerine çevrim içi bir eğitim başlatıyoruz. 13-24 Haziran tarihleri ​​arasında düzenleyeceğimiz ve Türkçe verilecek olan bu eğitim, herkese açık ve ücretsiz. Kayıt için son tarih 12 Haziran 2022. Daha fazla bilgi ve başvuru için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: https://bit.ly/sosyalinovasyonegitimi

İnovasyonun VLR gibi mekanik bir süreçle nasıl ilişkili olduğunu görebilmek, sosyal inovasyon ve değişim süreçlerini anlamayı gerektiriyor. VLR, özünde, bir belediyenin amaçlarının ve eylemlerinin SKA'larla ne kadar uyumlu olduğunu ve hedef-mevcut durum arasındaki boşlukların kapanmasını hızlandırmak için neler yapılması gerektiğini gösteren bir araç. Bu anlamda, kendisi de bir sosyal inovasyon olarak nitelendirilebilir çünkü mevcut durumu sistematik olarak iyileştirmek için yeni bir araç sunuyor. Aynı zamanda yeni çözümlerin ortaya çıkması için bir platform sağladığından, sosyal inovasyonu kolaylaştıran bir tarafı da var. Bu çözümler, ilerlemenin (her nasıl tanımlandıysa) önündeki engelleri aşmaya yarayan yeni sistemler, ürünler, süreçler, örgütlenme biçimleri, kurumlar veya modeller olabilir. Dünyanın birçok yerinden harika örnekler sayabilirim bu çözümlere: DemocraciaOS, WikiHouse, Eşya Kütüphanesi ve Topluluk Destekli Tarım. Bu yenilikler, modern toplumların arzu edeceği yeni standartlar belirleyerek toplulukların çalışma biçimlerini dönüştürme potansiyeline sahip.

2030 yılına kadar SKA’lara ulaşmanın önünde ciddi engeller olduğu bilinen bir gerçek; organize ettiğimiz eğitimin içeriği, toplumun tüm alanlarında ve sektörlerinde artan yenilik ihtiyacını yansıtacak şekilde tasarlandı. Yerel yönetimler, kentlerde yaşamın neredeyse her yönünü etkileyen merkezi konumları nedeniyle küresel gündemin gerçekleştirilmesinde hayati bir rol oynuyor. Ancak kalkınmadan, ya da eksikliğinden, sorumlu olan tek aktör değiller. 'Bütün-toplum’ yaklaşımının (İngilizcesi: ‘whole-of-society’ approach) arkasındaki fikir, farklı paydaşların 2030 gündeminin yönetim ve denetim süreçlerine anlamlı katılımının olmasını gerektiriyor. Bu etkileşim sadece ahlaki olarak doğru olduğunu bildiğimiz bir şey değil, aynı zamanda barış, ilerleme ve refah gibi ortak hedeflere ulaşmada her kesimin katkıda bulunduğu bir toplum için gerekli.

Sosyal inovasyonun SKA’lara daha zekice, daha hızlı ve kesinlikle daha demokratik yollarla ulaşmamıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için önümüzdeki hafta bize katılın!

 

İngilizceden Türkçeye çeviri: İdil Kuyumcu