“Zenanlar we ösüş”

BMGÖM Türkmenistan Surat taslamasy

July 27, 2022

BMGÖM Türkmenistan “Zenanlar we ösüş” atly Surat taslama

BMGÖM Türkmenistanda
8-nji mart - Halkara Zenanlar güni mynasybetli BMG-nyň Şahamçalarynyň #ZenanlarHakda atly köpçülikleýin kampaniýasynyň çäginde, BMGÖM Türkmenistan “Zenanlar we ösüş” atly Surat taslamasyny  ýurduň çägindäki başarjaň zenanlaryň hekaýalaryny ylhamlandyrmak we Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşinde zenanlaryň ornuny ykrar etmek maksady bilen durmuşa geçirýär.