Alla vaknade upp till en annan stad än den de somnade i

Om UNDP:s krisrespons i Libyen

28 September 2023

Tillsammans med andra FN-organ och partners samarbetar UNDP med libyska myndigheter för att stödja de samhällen som påverkats av översvämningarna.

UNDP Libyen

"Alla vaknade upp till en annan stad än den de somnade i." En konversation med UNDP:s landschef Christopher Laker om de förödande översvämningarna i Libyen

Stora översvämningar i staden Derna och östra Libyen har lett till enorm förstörelse i en redan hårt utsatt region på grund av årtionden av osäkerhet och konflikter. Tidiga rapporter pekar på omfattande förstörelse av livsviktig infrastruktur, vilket lämnar många drabbade familjer sårbara och i behov av akut hjälp. Vi pratade om situationen med FN:s utvecklingsprograms (UNDP) landschef Christopher Laker som är på plats i Libyen.     

Hur är situationen på plats efter översvämningarna och hur har samhällena påverkats?     

Översvämningarna skapade kaos i staden under natten den 10 september. Människor låg och sov och vaknade av ett högt oljud. Kraftigt skyfall ledde till översvämningar och att två dammar kollapsade. Vattenmassor forsade ner från bergen och svepte bort allt på sin väg. Byggnader och hem skadades och förstördes och människor spolades bort. På morgonen vaknade alla upp till en annan stad än den de somnade i kvällen innan.     

Upp till 97 procent av vissa stadsdelar har översvämmats, och människor har förlorat sina familjer, sina hem och sina försörjningsmöjligheter. Tillgången till grundläggande tjänster är knapp och vintern närmar sig. Oron växer för hur människor kommer att klara sig de kommande dagarna, månaderna och även åren framöver.     

Några dagar efter katastrofen är landet fortfarande i akutläge och omfattningen av förödelsen börjar bli tydlig. Mycket är fortfarande okänt, och de inledande siffrorna och bedömningarna utvecklas ständigt, särskilt i de svårt drabbade områdena som Derna och Benghazi. 

 

Christopher Laker är UNDP:s landschef och representant i Libyen

UNDP Libyen


Hur stöttar UNDP samhällen i en kris som denna? 

UNDP har arbetat i den här regionen i många år – vår personal är stationerad i en knutpunkt i Benghazi och vi har lokalanställda i Derna. Alla dessa kollegor arbetar dagligen med lokala myndigheter för att planera leverans av grundläggande tjänster, stöd till försörjning och social sammanhållning. 

I ljuset av denna tragedi arbetar vi nu tillsammans med myndigheterna och regeringen för att kartlägga hur vi bäst kan påbörja återuppbyggnaden av människors liv, med vetskap om att utvecklingsbistånd kommer att behövas under många månader – och år – framöver. 

En samlad FN-insats pågår också just nu i de värst drabbade områdena, och UNDP bidrar till denna bedömning. I nuläget fokuserar vi främst på tillgången till grundläggande tjänster, akut stöd för försörjning och att hjälpa kommunen att samordna krisinsatsen. En stor oro, särskilt i Derna, är att flera sjukhus låg i de drabbade områdena. Bedömningar som hittills har genomförts visar att störningen av stadens tillgång till vård, tillsammans med den skador på avloppsnätverk och andra sanitetsanläggningar, utgör en betydande risk för utbrott av smittsamma sjukdomar. 

Bedömningarna utvecklas fortfarande, men FN uppskattar att översvämningarna har tagit livet av tusentals människor och gjort tiotusentals hemlösa.

UNDP Libyen/Abdullah Elgamoudi

Det är avgörande att dessa tidiga återhämtningsåtgärder börjar redan idag och samverkar med den humanitära responsen. UNDP spelar en avgörande roll när en kris inträffar: att överbrygga gapet mellan humanitärt stöd och de långsiktiga behoven för utveckling.

 

Hur såg situationen ut innan översvämningarna och hur har UNDP stöttat lokala samhällen? 

Det handlar om samhällen som redan var sårbara. Även om framsteg gjorts de senaste åren för att bidra till fredliga samhällen, har återuppbyggandet av förtroende och konfliktlösning varit en prioritet. 

Konsekvenserna av översvämningarna – för människors hälsa, deras hem, deras tillgång till arbete och deras psykiska välmående – kommer att sätta människors förmåga att hantera situationen på prov, och det är avgörande att de får tillgång till stöd när de tar stegen för att återuppbygga sina liv.

Bland alla de kommuner som har påverkats, är Derna särskilt oroande. Även innan denna kris var behoven höga på grund av bristfällig infrastruktur och begränsad tillgång till grundläggande sociala tjänster och arbetstillfällen. UNDP har arbetat på lokal nivå för att skjuta till ekonomiskt stöd i samhällen, genom kontantbidrag och försörjningsprogram, men konsekvenserna av översvämningarna sätter dessa framsteg på spel. 

Sedan 2017 har UNDP stöttat 1,5 miljoner människor i 16 kommuner i östra Libyen och arbetat med att återställa förtroendet mellan medborgare och institutioner samt mellan samhällen, och hjälpt kommunen att återställa marknader, skolor, hälso- och sjukvårdscenter och vägar. 

Fungerande infrastruktur är grundläggande för social sammanhållning och underlättar samarbete i regionen. UNDP har varit en viktig aktör i att skapa förtroende mellan samhällen och förbättra säkerheten. Detta måste stå i centrum för den tidiga återhämtningen som börjar nu.  
 

 

Om vi blickar framåt, vad behöver de drabbade i Libyen? 

Försörjning och återuppbyggnad av grundläggande tjänster – särskilt vatteninfrastruktur – är avgörande. Det är tydligt att en viktig pusselbit är att förstå hur dammarna har havererat och säkerställa att de återuppbyggs på ett säkert sätt. Regeringen lanserade nyligen en plan för Benghazi och Derna, som leds av Byggfonden för Benghazi och Derna, och där UNDP har samarbetat i sanitetsfrågor och rehabilitering av historiska byggnader, som Al-Manar Palace i Benghazi. Efter denna förödande katastrof är vi redo att anpassa detta stöd, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på infrastruktur och jobb på lokal nivå. 

Vi har också ett partnerskap med vattenmyndigheten som gör att vi snabbt kan övergå till att möta de akuta behoven av vatten och sanitet. 

UNDP spelar en avgörande roll när en kris inträffar: att överbrygga gapet mellan humanitärt stöd och de långsiktiga behoven för långsiktig utveckling

UNDP Libyen

De senaste åren har vi även byggt upp ett starkt program för fredsbyggande och motståndskraft som stödjer lokala institutioner att leverera viktiga tjänster och främja lokal ekonomisk återhämtning i de mest sårbara kommunerna i landet. Exempelvis har vi genom våra nätverk med partner kunnat ge små bidrag för att hjälpa människor att starta företag – från bagerier och tesalonger till frisörer och skräddare, samt stöttat innovativa digitala företag. 

Vårt stöd för försörjningen har hjälpt tusentals människor över hela Libyen att återuppbygga sina liv, och vi måste omedelbart skala upp detta arbete i de drabbade samhällena.

Tidigare har vi noggrant planerat med myndigheterna för att se var vi bidrar bäst och detta har i stor utsträckning handlat om att ge lokalt stöd. Men nu står vi inför en omfattande nationell katastrof. Vi behöver mer resurser och finansiering för att omedelbart påbörja större insatser. Detta innebär att vi ökar vår personalstyrka på plats och arbetar för att säkerställa stöd från internationella givare.

Behoven är enorma, men vi har kunskapen om landet och nätverken för att stanna kvar och hjälpa Libyens befolkning. Tillsammans kan vi bygga framåt på ett bättre sätt.