Beskjutning av FN-byggnad i Gaza City

13 November 2023

Östra Jerusalem - FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har idag mottagit rapporter om att en granat från en stridsvagn har träffat FN-byggnaden i Gaza City som UNDP förvaltade fram till den 13 oktober, då FN-personal evakuerade lokalerna. Preliminära rapporter tyder på att ingen dödades eller skadades i denna incident. 

Det här är den andra incidenten vid byggnaden på två dagar efter beskjutningen som rapporterades den 11 november, vilken resulterade i att flera personer dödades och skadades. 

Efter beskjutningen den 11 november rapporterades det att flertalet personer som bodde på området frivilligt hade lämnat. Dock finns fortfarande många personer kvar som har sökt skydd. UNDP är djupt oroade över säkerheten för alla som fortfarande befinner sig på området. 

Vi fördömer starkt angreppen mot FN:s anläggningar och betonar att deras okränkbarhet måste skyddas samt att principerna om internationell humanitär rätt måste respekteras och upprätthållas även under krigstider.

-Slut-