Svenskt stöd till UNDP:s energifond i Moldavien stöttar de mest utsatta genom vintern

16 December 2022

Priset på elektricitet i Moldavien har ökat med över 200 procent sedan i mars i år. Sveriges bidrag på 100 miljoner kronor kommer säkerställa energiförsörjningen för de mest utsatta genom vintern.

UNDP Moldavien

Stockholm, 16 december – Som en del i den svenska regeringens stödpaket till Ukraina och Moldavien välkomnar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Sveriges bidrag om 100 miljoner kronor till den nyupprättade energifonden, Energy Vulnerability Reduction Fund. Pengarna kommer att göra det möjligt för UNDP och Moldaviens regering att säkerställa energiförsörjningen för minst 100 000 utsatta hushåll under vintern.

“Hela Europa, och i synnerhet Moldavien, är hårt drabbade av Rysslands hemska och omotiverade aggression mot Ukraina och vår energiförsörjning. I Moldavien kämpar människor med ökade levnadskostnader som drabbar de mest utsatta människorna i samhället allra hårdast. I den här situationen behöver vi hjälpas åt för att öka motståndskraften och ta oss igenom vintern. Sverige kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa utsatta moldaviska hushåll med stigande energiräkningar. Sveriges finansiella bidrag på 100 miljoner kronor syftar till att hjälpa de som lider mest av den pågående energi- och levnadskostnadskrisen.”, säger Katarina Fried, Sveriges Ambassadör i Moldavien.

Moldavien står inför en akut energikris efter att Ryssland kraftigt begränsat gasleveranserna i ett försök att destabilisera landet och har under de senaste månaderna drabbats av omfattande strömavbrott till följd av de ryska attackerna mot Ukrainas energiproduktion. Priset på elektricitet i Moldavien har ökat med över 200 procent sedan i mars i år och UNDP uppskattar att en tredjedel av landets befolkning kan hamna i fattigdom till följd av kriget i Ukraina och den höga inflationen. Det innebär i så fall en tredubbling från fattigdomsnivåerna innan kriget bröt ut.

Energifonden förväntas mildra denna utveckling och stötta energifattiga hushåll genom kortsiktig kompensation och långsiktiga energieffektiviseringsinsatser.

"Vi uppskattar det långvariga partnerskapet med Sverige och är oerhört tacksamma för Sveriges betydande stöd till energifonden. Bidraget kommer vara avgörande för de mest utsatta i Moldavien och minska ojämlikheterna som förvärras av den parallella säkerhets-, energi- och levnadskostnadskris som landet befinner sig i”, säger Dima Al-Khatib, UNDP:s chef i Moldavien.

Energy Vulnerability Reduction Fund har upprättats av Moldaviens regering och UNDP med ekonomiskt stöd från EU och Slovakien.
 

Stina Amnebjer
PRESSKONTAKT
Project Manager
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462