Nytt stöd från Sverige till UNDP:s fredsbyggande arbete i Irak

5 May 2023

Reparation av yrkesutbildningscenter i Ramadi, Irak. Med nytt stöd från Sverige kan UNDP fortsätta arbetet med att återställa grundläggande infrastruktur och samhällstjänster som skadats under år av krig och konflikt. UNDP Irak/Claire Thomas

UNDP Irak/Claire Thomas
Sverige bidrar med ytterligare 20 miljoner kronor (1,9 miljoner US dollar) till UNDP:s Funding Facility for Stabilization (FFS) i Irak. Med det nya stödet kommer UNDP kunna fortsätta arbetet med att återställa grundläggande infrastruktur och samhällstjänster som skadats under år av krig och konflikt.

Bagdad, 4 maj – "Stödet kommer vid en kritisk tidpunkt. Stora framsteg har gjorts men vårt arbete är långt ifrån över och vi tackar Sverige för sitt outtröttliga engagemang och stöd till den irakiska befolkningen. Tillsammans kan vi säkerställa att de vinster som gjorts under tidigare år bibehålls och stärks.”, säger Auke Lootsma, UNDP:s chef i Irak.

I april 2023 hade UNDP:s Funding Facility for Stabilization genomfört över 3 500 projekt i de fem provinserna Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa och Salah Al-Din i norra Irak. Projekten innefattar rehabilitering av skolor, sjukhus, vattensystem, elnät och bostäder och nya jobbmöjligheter. Tillsammans har insatserna förbättrat livet för över 8,3 miljoner irakier och underlättat återvändandet för 4,9 miljoner människor som flytt sina hem på grund av konflikten.

Sedan början av 2015 har den svenska regeringen, genom Sida, bidragit med 434 miljoner kronor (42 miljoner US dollar) till stabiliseringsinsatser i Irak.

"Sverige har en nära relation med Irak. Det faktum att tre procent av den svenska befolkningen har sitt ursprung i Irak har skapat starka band mellan människor i våra länder. Sverige kommer fortsätta att stödja ett stabilt och säkert Irak, även genom vårt bilaterala utvecklingssamarbete", säger Jessica Svärdström.

"Vi är stolta över att vara en del av stabiliseringsinsatserna i Irak och fortsätter att bidra till arbetet för att ge människor som flytt inom landet och påverkats av ISIL-konflikten en bättre framtid", tillägger hon.

Läs mer om resultaten av UNDP:s fredsbyggande arbete i Irak

Det nya avtalet signerades av Sveriges ambassadör i Irak, Jessica Svärdström och UNDP:s chef i Irak, Auke Lootsma under en signeringsceremoni i Bagdad den 4 maj 2023.

UNDP Irak