Nu inleds överföringen av 1 miljon fat olja för att förhindra oljekatastrof i Röda havet

25 July 2023

Oljetankern FSO Safer har legat förtöjd utanför Jemens kust sedan 1988 och utgör ett hot mot miljön, människor och ekonomin i hela Röda havsregionen.

UNDP

Hodeidah, Jemen, 25 juli – Den FN ledda räddningsinsatsen för att förhindra ett massivt oljeutsläpp i Röda havet gick idag in i en ny fas när överföringen av över 1 miljon fat olja från den rostskadade oljetankern FSO Safer påbörjades.

"När det inte fanns någon annan som ville eller kunde genomföra denna mycket komplexa räddningsinsats gick FN in och tog risken. Överföringen av olja från FSO Safer som har påbörjats idag är ett viktigt nästa steg för att undvika en miljö- och humanitär katastrof av enorma proportioner.”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett videosänt tal.

Safer är en 330 meter lång oljetanker som har legat förtöjd utanför Jemens kust sedan 1988. På grund av bristande underhåll efter år av inbördeskrig har tankern förfallit och utgör nu ett hot mot både miljö och människor i hela Röda havsregionen. En explosion eller läcka från oljetankern riskerar att orsaka den största oljekatastrofen någonsin.

"Med varje fat olja som nu pumpas bort från Safer minskar risken för ett potentiellt förödande oljeutsläpp i Röda havet. Utmaningarna för att komma hit har varit enorma, men den positiva responsen från alla som har möjliggjort räddningsinsatsen har varit minst lika stora. Det är en viktig påminnelse om FN:s betydande samordningsförmåga och vad vi kan åstadkomma tillsammans.", säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Oljan pumpas från FSO Safer till räddningsfartyget ‘Yemen’ (tidigare ‘Nautica’) i en så kallad fartyg-till-fartyg-överföring som väntas ta 19 dagar att slutföra. Överföringen genomförs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med bärgningsföretaget SMIT.

"Överföringen av oljan till ‘Yemen’ kommer att förhindra det värsta scenariot av ett katastrofalt utsläpp i Röda havet, men det är inte slutet på räddningsinsatsen. Nästa avgörande steg är att installera av en så kallad CALM-boj till vilken fartyget ‘Yemen’ kommer att vara säkert förankrat. Jag vill tacka alla länder, företag och privatpersoner som har bidragit med stöd till insatsen som har har tagit oss till detta viktiga delmål.", säger FN:s chef i Jemen, David Gressly, som har lett den samlade räddningsinsatsen sedan september 2021.

Sverige har sedan tidigare bidragit med 50 miljoner kronor till räddningsinsatsen.

Bakgrund

FSO Safer har legat förtöjd cirka nio kilometer utanför Jemens halvö Ras Isa sedan 1988. På grund av konflikten i Jemen har FSO Safer förfallit till en punkt där det finns en överhängande risk för explosion eller förlisning, vilket skulle få katastrofala humanitära, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser för regionen.

Ett stort utsläpp skulle ha en enorm negativ miljöpåverkan på korallrev, mangroveskogar och annat marint liv i Röda havet och fiskebestånden skulle behöva 25 år för att återhämta sig. Över 200 000 människors försörjningsmöjligheter skulle försvinna och miljontals människor utsättas för livsfarliga föroreningar. Hamnarna Hodeidah och Saleef, som idag är direkt avgörande för att förse Jemens redan utsatta befolkning med mat, bränsle och förnödenheter, skulle troligtvis tvingas stänga. En oljeläcka skulle även kunna nå kuster längs Afrikas östkust och påverka samtliga länder i Röda havsområdet.

För mer information: https://www.un.org/en/StopRedSeaSpill

PRESSKONTAKT
Stina Amnebjer
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462