Hälften av världens fattiga är barn och unga under 18 år

12 July 2023

1,1 miljarder människor lever i akut flerdimensionell fattigdom - men förändring är möjlig. I Indien har 415 miljoner lyfts ur fattigdom på bara 15 år.

UNDP India
Ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och University of Oxford visar att 1,1 miljarder människor lever i akut flerdimensionell fattigdom - men vissa länders framsteg vittnar om att förändring är möjlig.
 

Stockholm, 12 juli – Denna vecka släpps den senaste uppdateringen av UNDP:s ”Global Multidimensional Poverty Index 2023” (MPI) med nya data för global flerdimensionell fattigdom. Rapporten har tagits fram av UNDP och Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) vid University of Oxford och bygger på omfattande data och trendanalyser från år 2000 till 2022 i 110 länder som tillsammans utgör 92% av världens befolkning.

Indexet utgår från 10 indikatorer inom tre huvudområden – levnadsstandard, hälsa och utbildning – och ger en mer nyanserad och rättvis bild av de dagliga utmaningar och orättvisor som fattiga människor drabbas av världen över, från tillgång till dricksvatten och elektricitet till utbildning och sjukvård.

Årets rapport visar bland annat att:

  • Barn och unga under 18 år utgör hälften av världens fattiga (566 miljoner). 27,7% barn och unga lever i flerdimensionell fattigdom, medan fattigdomsgraden bland vuxna är 13,4%.
  • 1,1 miljarder människor lever i akut flerdimensionell fattigdom. 5 av 6 fattiga bor i Afrika söder om Sahara (534 miljoner) och i Sydasien (389 miljoner).
  • Cirka 2 av 3 av alla fattiga (730 miljoner) bor i ett medelinkomstland, vilket understryker behovet av riktade fattigdomsåtgärder i dessa länder.
  • 35% av världens fattigaste bor i låginkomstländer, trots att befolkningen i dessa länder endast utgör 10 % av världens totala befolkning.
  • 84% av alla fattiga bor på landsbygden.

Förändring är möjlig

Trots den dystra statistiken, pekar årets rapport även på framgångsrika exempel för fattigdomsbekämpning i alla regioner i världen. 25 länder har halverat sitt MPI-värde över en tidsperiod om 15 år eller mindre, vilket visar att fattigdomsbekämpning i linje med målsättningen i Agenda 2030 är möjlig.

"När vi nu närmar oss halvtidsmärket för Globala målen för hållbar utveckling kan vi se att det fanns tydliga framsteg för minskning av flerdimensionell fattigdom innan pandemin bröt ut. Men de negativa effekterna av pandemin inom områden som utbildning är betydande och kan få långvariga konsekvenser. Det är viktigt att vi ökar vår förståelse kring vilka dimensioner som påverkats mest negativt och stärker både datainsamling och policyåtgärder för att återfå fattigdomsbekämpning på rätt spår.", säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s Human Development Report Office.

Rapporten understryker framför allt vikten av ökat fokus och insatser för barn och unga som lever i flerdimensionell fattigdom. I över hälften av de 110 länderna i indexet fanns antingen ingen statistiskt säkerställd minskning av barnfattigdom eller så minskade MPI-värdet långsammare bland barn än bland vuxna. Detta tyder på att barnfattigdom, särskilt med avseende på skolgång och undernäring, fortsätter vara ett betydande problem som kräver brådskande åtgärder.
 

Relaterade länkar

Läs rapporten här: 2023 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)


PRESSKONTAKT
Stina Amnebjer
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462