Tack vare flexibel finansiering från Sverige kan UNDP fortsätta agera snabbt och effektivt för att hjälpa de mest utsatta

4 July 2023
UNDP Ukraina / Oleksandr Ratushniak

Stockholm, 4 juli 2023: Under 2023 bidrar Sverige med 516 miljoner kronor i kärnstöd och lätt öronmärkta medel till FN:s utvecklingsprogram (UNDP).  

Förutsägbar och flexibel finansiering gör det möjligt för UNDP att snabbt kunna reagera på länders behov för att uppfylla sitt uppdrag att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och bygga motståndskraft – med fokus på de fattigaste och mest utsatta. Flexibel finansiering är särskilt viktigt i en tid med ökande antal komplexa och utdragna kriser. 

"Sverige är en långvarig och nära partner till UNDP och vi är tacksamma för det fortsatta stödet genom flexibla finansiering. Denna viktiga investering i vårt arbete möjliggör att vi snabbt och effektivt kan svara på akuta behov när de uppstår, inklusive under kriget i Ukraina", säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Sveriges bidrag inkluderar en investering på 103 miljoner kronor för tidiga återhämtningsinsatser i Ukraina. Bland annat kommer stödet att bidra till ökad energitillgänglighet och minröjning, allt för att underlätta en snabb återgång till utveckling i landet som stödjer en grön, inkluderande och rättvis återhämtning. 

"UNDP är en nyckelpartner för Sverige i viktiga insatser för tidig återhämtning i Ukraina och för svenska internationella utvecklingsprioriteringar globalt", säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Kärnstöd och flexibel finansiering från Sverige och andra partner stärker också institutionell effektivitet och ökar transparens inom organisationen. UNDP har konsekvent rankats som en av de mest transparenta internationella organisationerna.
 


 

Om UNDP

UNDP leder FN:s arbete med att bekämpa de orättvisor som orsakas av fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Tillsammans med vårt breda nätverk av experter och partners i 170 länder stöttar vi nationer att bygga integrerade och hållbara lösningar för både människor och planeten. 

UNDP Sverige

UNDP Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Presskontakt 
Stina Amnebjer 
UNDP Sverige 
Mobil: 0703-210 462
Email: stina.amnebjer@undp.org