D.K.H Kronprinsessan Victoria och Kronprins Haakon besöker FN:s utvecklingsprogram i Kenya

18 November 2022

H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Kronprins Haakon av Norge reser till Kenya för att besöka FN:s utvecklingsprogram och lära sig mer om FN:s arbete.

UNDP Kenya
Stockholm, 18 November 2022 - Den 21 – 24 november besöker H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Kronprins Haakon av Norge Kenya under ett gemensamt besök som arrangeras av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med Sverige och Norge. Kronprins Haakon har varit UNDP:s goodwillambassadör sedan 2003 med ett särskilt engagemang för att bekämpa global fattigdom. Kronprinsessan utsågs till en av 17 ambassadörer för arbetet med de Globala målen. Kronprinsessan är numera ambassadör emerita och fortsätter i den rollen att särskilt att fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Under besöket genomför Kronprinsessan och Kronprinsen en rad olika fältbesök och träffar unga entreprenörer, kvinnogrupper, forskare, naturvårdare, regeringsrepresentanter och representanter från FN-systemet. UNDP kommer att visa hur vi arbetar med allt från avfallshantering, bevarande av biologisk mångfald, ekonomisk utveckling och demokratifrågor.

Kronprinsessan och Kronprinsen åtföljs av FN:s assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer, UNDP:s landschef i Kenya Anthony Ngororano, Norges minister för internationell utveckling Anne Beathe Tvinnereim, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, statssekreterare Diana Janse samt handelsdelegationer från Sverige, Norge och Kenya.

Det gemensamma besöket sker efter att Kenya precis har avslutat ett fredligt val, vilket ger hopp om fortsatt demokratisk utveckling i regionen. Kenya har genomfört stora politiska och ekonomiska reformer under det senaste decenniet som bidragit till hållbar ekonomisk tillväxt, social utveckling och ökad politisk stabilitet. Kenya ligger också i framkant när det gäller innovativa klimatinitiativ – exempelvis världens första blå kol-projekt – som både bevarar biologisk mångfald och skapar arbetstillfällen och socio-ekonomisk nytta för lokalsamhällen.

Trots tillväxtutsikterna är ekonomin påverkad av flera sammanfallande chocker, som den pågående torkan – den värsta på över 40 år – och effekterna av klimatförändringar, de socio-ekonomiska konsekvenserna av Covid-19-pandemin och en energi- och levnadskostnadskris orsakad av kriget i Ukraina. Även om andelen människor som lever i fattigdom minskade under 2021, befinner sig nu 34,3 % av befolkningen fortfarande i extrem fattigdom och lever på mindre än 1,9 US-dollar per dag. Situationen kräver ett fortsatt starkt engagemang både från FN och det internationella samfundet.

HKH Kronprinsessan Victoria av Sveriges engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor. 2020 deltog Kronprinsessan vid den globala lanseringen av UNDP:s Human Development Report.

HKH Kronprins Haakon av Norge utsågs till UNDP:s goodwillambassadör 2003 och är särskilt engagerad i arbetet för att utrota global fattigdom. Kronprinsen har gjort flera fältbesök på uppdrag av UNDP runt om i världen och spelar en nyckelroll i att öka medvetenheten om samt mobilisera stöd för Globala målen med särskilt fokus på att utrota fattigdomen till 2030.

 

För mer information och pressförfrågningar, vänligen kontakta:

Stina Amnebjer,
Project Manager and Press Officer, UNDP Sweden
stina.amnebjer@undp.org,
WhatsApp +46 703 210 462