10 år av utveckling har raserats i Afghanistan

11 October 2022
UNDP Afghanistan
UNDP Afghanistan

Det senaste året har fört med sig en humanitär nödsituation och allvarlig ekonomisk tillbakagång i Afghanistan. På ett år har 10 år av ekonomisk tillväxt raserats, 700 000 jobb förlorats och priset på mat ökat dramatiskt. Det visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP). 

Ett år efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan befinner sig landet i en humanitär nödsituation och ekonomisk kris som riskerar att fördjupas ytterligare. En ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) synliggör hur landets utveckling präglas av tillbakagång inom flera områden.  

Rapporten visar bland annat att: 

  • 10 år av ekonomisk tillväxt har raserats under 12 månader.  

  • Priset på mat har stigit med i genomsnitt 35 procent. 

  • Nästan 700 000 jobb har gått förlorade.  

  • Den illegala ekonomin har ökat och omfattar nu uppskattningsvis 12 till 18 procent av landets BNP.  

  • Nästan 20 miljoner människor står inför höga nivåer av matosäkerhet. 

  • Stora inskränkningar har gjorts på kvinnors och flickors rätt till utbildning, arbete och inflytande i samhället.  

Inskränkningarna på flickors och kvinnors rättigheter har stor påverkan på landets långsiktiga utveckling och ekonomi. Enligt UNDP:s analys kan uteslutandet av kvinnor på arbetsmarknaden resultera i en ekonomisk förlust på upp till 1 miljard US-dollar, eller upp till fem procent av landets BNP. 

"Kvinnors och flickors rättigheter är avgörande för Afghanistans framtid. Det börjar med utbildning och fortsätter med lika möjligheter när det kommer till anställning och lön," säger UNDP:s chef för Asien och Stillahavsområdet Kanni Wignaraja. 

Ekonomin i Afghanistan förutspås krympa med upp till 20 procent under 2022, vilket i kombination med inflation på livsmedelspriser och torka i många delar av landet i värsta fall kan resultera i att 97 procent av landets befolkning hamnar i fattigdom.  

Landet står nu inför en djup och mångfasetterad kris som inte enbart kan lösas genom humanitärt bistånd. Även långsiktigt stöd behövs från det internationella samfundet för att stärka lokala marknader och småföretag som är ryggraden i Afghanistans ekonomi. 

"Afghanistan har upplevt en kraftig ekonomisk tillbakagång under det senaste året och FN:s samordnade insatser visade sig vara livsavgörande för stora delar av befolkningen under den förra vintern. Vi måste fortsätta stötta den afghanska befolkningen med särskilt fokus på försörjning och jobbmöjligheter för landets utsatta grupper såsom kvinnor och unga,” säger UNDP:s chef Achim Steiner. 

"Kvinnors och flickors rättigheter är avgörande för Afghanistans framtid. Det börjar med utbildning och fortsätter med lika möjligheter när det kommer till anställning och lön,"
UNDP:s chef för Asien och Stillahavsområdet Kanni Wignaraja
 A worker in Bassgull and Ali Reza's garment factory, which employs 120 people in Herat, Afghanistan

En arbetare i Bassgull och Ali Rezas klädesfabrik, som sysselsätter 120 personer i Herat, Afghanistan.

UNDP Afghanistan

UNDP Afghanistan arbetar aktivt med att säkerställa återhämtningen och välståndet för Afghanistans folk. UNDP arbetar direkt med lokalsamhällens ekonomiska återhämtning och investerar i aktiviteter för att bygga upp motståndskraft och infrastruktur i alla regioner i landet, samtidigt som vi kompletterar andra FN-organs humanitära insatser i landet.

Ta del av hela rapporten här.  


Presskontakt 

Albert Askeljung 
albert.askeljung@undp.org 
+46 76 281 46 77