Sprečavanje nasilja nad ženama u izborima: programske smernice

Sprečavanje nasilja nad ženama u izborima: programske smernice

pdf (1MB)

Download

Sprečavanje nasilja nad ženama u izborima: programske smernice

12. December 2019.

“Sprečavanje nasilja nad ženama u izborima: programske smernice” je publikacija koja je rezultat istraživanja, prikupljanja i analize iskustava iz više od 40 zemalja tokom nekoliko godina. Ove Programske smernice definišu pojam nasilja nad ženama u izborima (NNŽI) kao i žrtve i počinioce ove vrste nasilja, navode instrumente koji su na raspolaganju i nude programski okvir za prevenciju i odgovor. 
Namenjena je kreatorima politike, profesionalcima i mnogim drugim zainteresovanim stranama u procesu izbora, kao što su branitelji ljudskih prava, organizacije civilnog društva (OCD), ženske grupe i grupe koje zagovaraju rodnu ravnopravnost, organi koji upravljaju izbornim procesom, političke partije i međunarodne organizacije. Iskustva i primeri sadržani u ovim Smernicama otkrivaju da je nasilje nad ženama u izborima (NNŽI) – i nasilje nad ženama u politici (NNŽP) generalno – globalna pojava i predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda žena. Smernice takođe jasno ukazuju da su moguće aktivnosti za eliminaciju nasilja nad ženama u izborima.