Zajedno protiv nasilja u porodici

Zajedno protiv nasilja u porodici - Odgovori na nedoumice i dileme u postupanju zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite sa ciljem sprečavanja nasilja u porodici, uključujući i nasilje počinjeno zloupotrebom vatrenog oružja

pdf (1MB)

Download

Zajedno protiv nasilja u porodici

19. April 2023.

Nasilje u porodici predstavlja društveni problem koji ostavlja posledice ne samo na pojedinke i pojedince koji su mu izloženi, već i na bezbednost i dobrobit cele zajednice. Ono je ujedno i problem javnog zdravlja, ostavljajući nekada fizičke, ali i duboke psihičke posledice, a njegovo rešavanje zahteva odlučan multisektorki pristup.

Zdravstvene ustanove u tom smislu igraju važnu ulogu imajući u vidu da su često prvo, a ponekad i jedino mesto na kojem se žrtve nasilja u porodici obraćaju za pomoć. Učešće u borbi protiv nasilja u porodici takođe je i njihova obaveza, a protokoli delovanja uključuju uputstva za ispitivanje specifičnih okolnosti nasilja kao što je prisustvo legalnog ili nelegalnog vatrenog oružja, i za razmenu ovih informacija sa drugim nadležnim institucijama.

Ovaj priručnik nastoji da odgovori na najčešća pitanja i dileme u vezi sa ulogom i mogućnostima lekara i drugog zdravstvenog osoblja u odgovoru na nasilje u porodici i zloupotrebu vatrenog oružja. Ponuđeni odgovori treba da posluže kao smernice za prevazilaženje prepreka u primeni važnih zakona i protokola, kao i u multisektorskoj saradnji radi zaustavljanja nasilja.