Klimatski rečnik

Klimatski rečnik

pdf (1MB)

Download

Klimatski rečnik

12. January 2024.

Klimatske promene su ključno pitanje našeg vremena. Svakim danom sve više ljudi se uključuje u klimatske akcije.

Veterani na terenu već su upoznati sa mnogim terminima i konceptima koji se odnose na klimatske promene. Ali ako ste novi u ovoj priči, može biti prilično izazovno shvatiti sve odjednom.

Zato smo pripremili ovaj izvor pojmova i koncepata o klimatskim promenama. Ako se trudite da održite korak sa pričom o klimi, Klimatski rečnik je baš za vas!

Pozivamo Vas da ga pročitate, obeležite i iskoristite u svom radu na klimatskim akcijama.

Mi obećavamo da ćemo ga redovno ažurirati novim pojmovima, kako bismo zajedno mogli da podstaknemo kolektivnu klimatsku akciju.