Ka ravnopravnom roditeljstvu i boljem usklađivanju poslovnog i porodičnog života

Ka ravnopravnom roditeljstvu i boljem usklađivanju poslovnog i porodičnog života

21. June 2024.

Briga o deci i poslovi u domaćinstvu i dalje se prevashodno smatraju obavezom žena u Srbiji. To za posledicu ima manje učešće žena na tržištu rada i teže napredovanje na poslu, dok očevi u manjoj meri učestvuju u brizi o svojoj deci. Ukorenjeni stavovi o ulogama žena i muškaraca, poslovno okruženje koje nedovoljno podržava usklađivanje poslovnog i privatnog života, kao i nedostatak informacija o pravu na odsustvo roditelja radi nege deteta, neke su od prepreka za veću rodnu ravnopravnost u roditeljskim aktivnostima i obavezama.

Zato su UNDP u Srbiji i UNDP Laboratorija za ubrzani razvoj istražili postojeće politike u oblasti roditeljstva u Srbiji i zemljama koje su razvile uspešne prakse, kao i mere koje sprovode preduzeća (uključujući i u IT sektoru) u cilju podrške porodičnim obavezama zaposlenih. Cilj je da se prepoznaju mogućnosti za razvoj poslovne kulture i društva koje podržava izjednačavanje uloge žena i muškaraca na tržištu rada i u porodici i podstiče ravnopravno učešće roditelja u brizi o detetu, sa posebnim fokusom na veće učešće očeva u roditeljstvu.