Priručnik za postupanje javnih tužilaca u procesuiranju krivičnog dela nasilje u porodici

Priručnik za postupanje javnih tužilaca

pdf (1MB)

Download

Priručnik za postupanje javnih tužilaca u procesuiranju krivičnog dela nasilje u porodici

29. December 2022.

Uloga javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela u vezi sa nasiljem u porodici od presudne je važnosti, budući da upravo oni predstavljaju sponu između aktivnosti koje preduzima policija na otkrivanju osumnjičenih za izvršenje ovih krivičnih dela i konačne odluke suda o njihovoj krivici.

Kada je u pitanju krivično delo nasilje u porodici, odgovor nosilaca pravosudnih funkcija može biti ograničen različitim faktorima, uključujući neadekvatno razumevanje prirode nasilja u porodici, nedovoljno poznavanje obavezujućih međunarodnopravnih standarda u postupanju, kao i prisutnost stereotipa i predrasuda u vezi sa razumevanjem činjenica o izvršenom delu.

Ovaj priručnik je pre svega namenjen javnim tužiocima koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici, ali i svim ostalim akterima koji sa tužilaštvom sarađuju u sprečavanju nasilja u porodici, sa ciljem otklanjanja neujednačenog postupanja i sveobuhvatnog unapređenja postupanja u predmetima nasilja u porodici, u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals