Analiza medijskog izvestavanja o nasilju prema zenama 2020

Analiza medijskog izveštavanja o problemu nasilja nad ženama za 2020.

pdf (1MB)

Download

Analiza medijskog izvestavanja o nasilju prema zenama 2020

4. April 2022.

Analiza medijskih objava o problemu nasilja prema ženama grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama odnosi se na celu 2020. godinu. Analizom su obuhvaćene sve objave u elektronskim i štampanim medijima, kao i na internet portalima iz Ebart arhive medijskog izveštavanja.
Document Type
Regions and Countries