Javni poziv organizacijama civilnog društva: Jačanje otpornosti, smanjenje rizika od katastrofa i obnova nakon nepogoda

13. November 2023.
Shutterstock/Witsarut Sakorn

 

Uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (Sektor za vanredne situacije) i Ministarstvom za javna ulaganja, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata manjeg obima za jačanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa i obnovu nakon elementarne i druge nepogode na teritoriji Republike Srbije. 

Na poziv mogu da se prijave organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji koje su aktivne u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, civilne zaštite i obnove nakon elementarnih i drugih nepogoda ili u drugim srodnim oblastima. 

Kako bi doprineli smanjenju ranjivosti na katastrofe i povećanju otpornosti Republike Srbije na klimatske promene, od predloženih projekata se očekuje da imaju merljiv pozitivan uticaj na najmanje tri od navedenih tematskih oblasti: 

  • jačanje mreže aktera civilnog društva za smanjenje rizika od katastrofa, 

  • podizanje svesti i učešće građana u aktivnostima za smanjenje rizika od katastrofa, 

  • učešće građana u procesima donošenja odluka koje se tiču otpornosti na katastrofe, 

  • inovativne prakse smanjenja rizika od katastrofa, uključujući obnovu nakon elementarnih i drugih nepogoda, 

  • ublažavanje uticaja katastrofa na ranjive i ugrožene grupe stanovništva, 

  • bolja pripremljenost za vanredne događaje i uspostavljanje održivih mehanizama reagovanja i odgovora u vanrednim situacijama, 

  • mobilizacija zajednice i uključivanje građana u saradnju sa subjektima sistema smanjenja rizika od katastrofa i reagovanja na katastrofe, 

  • održivi dijalog i partnerstvo javnog i civilnog sektora u upravljanju rizicima, 

  • kreiranje mehanizma za odgovor na specifične potrebe koje se tiču ranjivosti lokalne zajednice. 

Trajanje projekata ne može biti kraće od 3 meseca, niti duže od 5 meseci, u periodu od potpisivanja ugovora do najkasnije 30. maja 2024. godine, kada se očekuje kraj implementacije. 

Slanje prijave i prateće dokumentacije se vrši putem mejla sa naslovom „Javni poziv za organizacije civilnog društva“ na: eudrr.rs@undp.org najkasnije do 5. decembra 2023. godine, do 17 časova. Prijave koje stignu na navedenu adresu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Kako bi svi zainteresovani dobili detaljne informacije o konkursu, UNDP će 23. novembra 2023. godine, sa početkom u 11č organizovati onlajn Info sesiju. Za prisustvo sesiji, zainteresovani treba da se prijave slanjem mejla sa naslovom „Prijava za info sesiju“ na adresu: eudrr.rs@undp.org, nakon čega će dobiti link za pristup.

Više informacija o konkursu i pravilima prijave projekata može se naći u Uslovima i smernicama za podnosioce prijava

Dokumentacija neophodna za prijavu se nalazi na sledećim linkovima: 

Aneks 1 - Prijavni formular

Aneks 2 - Tabelarni budzet

Aneks 3 - Narativni budzet

Aneks 4 - Profil podnosioca prijave 

Aneks 5a - Deklaracija - Glavni podnosilac projekta

Aneks 5b - Deklaracija – Partner

Uslovi i smernice za podnosioce prijava – Poziv 

Ovaj poziv je raspisan okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.