Mesajul Administratorului PNUD cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei

17 October 2019

Anul acesta marchează cea de-a 27-a aniversare de la declararea zilei de 17 octombrie de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite – drept Zi Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Este momentul să reflectăm asupra eforturilor considerabile întreprinse pentru eradicarea flagelului sărăciei. S-a înregistrat o scădere semnificativă a nivelului sărăciei extreme la nivel global - de la 36 de procente, cât era în anul 1990, până la 8,6 procente în 2018⁠ - oportunitățile economice și sociale s-au îmbunătățit pentru foarte mulți oameni în întreaga lume.
 
Totuși, cu toate că în ultimele trei decenii numărul persoanelor care se confruntă cu sărăcia extremă s-a redus cu peste un miliard, aproximativ 700 de milioane de oameni încă trăiesc cu venituri mai mici de 1,9 dolari SUA pe zi.

Chiar și așa, limita sărăciei la nivel internațional nu descrie complet modul în care oamenii percep sărăcia. Astfel că Indicele Multidimensional al Sărăciei (IMS) încearcă să descrie cum oamenii se confruntă cu sărăcia în viața lor de zi cu zi. Spre exemplu, indicatorii IMS arată dacă o gospodărie are acces la surse de apă potabilă, instalații sanitare și electricitate sau dacă există membri ai familiei care nu au mers nici măcar cinci ani la școală. Datele IMS relevă faptul că 1.3 miliarde de oameni din întreaga lume sunt de fapt săraci. Mai mult decât atât, IMS evidențiază tranșant faptul că sunt oameni săraci care locuiesc în afara țărilor sărace, în afara regiunilor sărace și în afara gospodăriilor sărace.
 
Copii sunt afectați mai mult de sărăcie decât adulții, după cum demonstrează fără tăgadă rezultatele IMS, fiind lipsiți de lucruri esențiale precum apa curată, condiții sanitare, alimentație adecvată sau educație primară. Și mai cutremurător este faptul că, la nivel global, un copil din trei este sărac multidimensional comparativ cu un adult din șase. Acest lucru înseamnă că aproape o jumătate din oamenii care se confruntă cu sărăcia multidimensională -- 663 milioane – sunt copii, cel mai puternic fiind afectați copiii de cea mai fragedă vârstă.
 
Prin urmare, tema din 2019 pentru marcarea Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei – „Acționând împreună pentru a ajuta copiii, familiile și comunitățile lor să pună capăt sărăciei”, este de actualitate presantă. Politicile și strategiile eficiente îndreptate spre prevenirea și eradicarea sărăciei în rândul copiilor trebuie să pună familiile și comunitățile acestora în centrul acțiunilor lor pentru a rupe cercul vicios al sărăciei inter-generaționale. Protejarea drepturilor copiilor are, la fel, o importanță fundamentală — inclusiv dreptul de a fi protejat contra tuturor formelor de abuz și violență. În acest sens, în anul curent se marchează cea de-a 30-a aniversare de la adoptarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului – un tratat esențial cu privire la drepturile omului care protejează drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale ale fiecărui copil, indiferent de rasă, gen, confesiune sau abilități.

Astăzi aș dori în mod special să-mi exprim recunoștința pentru munca vitală întreprinsă de UNICEF, pentru salvarea vieților copiilor, pentru apărarea drepturilor lor și pentru a-i ajuta să își realizeze potențialul, de la o vârstă fragedă până la adolescență. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) va continua să fie un partener apropiat al UNICEF în lupta comună pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, peste tot în lume, până în anul 2030.