Implicarea diasporei în dezvoltarea locală: Ghid operațional bazat pe experiența Republicii Moldova

Implicarea diasporei în dezvoltarea locală: Ghid operațional bazat pe experiența Republicii Moldova

18 December 2020

În acest ghid este explicat rolul și angajamentul PNUD de a oferi suport țărilor în vederea valorificării investițiilor diasporei pentru dezvoltarea locală, în baza exemplului Republicii Moldova, care în perioada 2015-2018 a implementat proiectul „Migrație și dezvoltare locală” (etapa 1), finanțat de Guvernul Elveției. Acest proiect a fost conceput pentru a susține APL-urile din Republica Moldova să elaboreze și să implementeze politici, metodologii și proceduri cu privire la emigrare, precum și să le coreleze cu procesele de dezvoltare locală. 

Ghidul își propune să ofere informații practice și abordări adaptabile în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării locale, spre replicare în alte țări. Este subliniată importanța creării parteneriatelor între autoritățile naționale și locale, entitățile ONU, sectorul privat, societatea civilă (organizații neguvernamentale/comunitare, inclusiv cele conduse de diasporă sau migranți) și alte părți interesate, pentru planificarea și operaționalizarea eficientă și durabilă a abordărilor diasporă, migrație și dezvoltare, cu accent sporit pe nivelul local. 

Abordarea PNUD Moldova de valorificare a emigrării pentru dezvoltarea locală are la bază cinci piloni: 

  1. Integrarea emigrării la nivel instituțional; 
  2. Integrarea emigrării în elaborarea politicilor locale; 
  3. Conturarea implicării diasporei prin crearea asociațiilor de băștinași; 
  4. Sprijinirea intervențiilor semnificative ale diasporei prin proiecte locale comune;
  5. Replicarea și asigurarea durabilității modelului.
Document Type
Regions and Countries