Impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova: Studiu analitic cu recomandări de politici

Impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova: Studiu analitic cu recomandări de politici

26 May 2021

Scopul studiului este analiza impactului corupției asupra realizării drepturilor universale ale omului în Republica Moldova. Studiul prezintă mai întâi un cadru de analiză pentru un șir de cazuri relevante pentru tematica analizată, identificând legătura cauzală între cazurile individuale și corupția sistemică. O altă parte a studiului este consacrată evaluării impactului corupției asupra drepturilor omului. Cercetarea a fost efectuată folosind datele disponibile în mod public, de la instituțiile relevante, pentru perioada 2017-2020.

Studiul demonstrează că fenomenul corupției afectează în mod semnificativ resursele publice, ceea ce, la rândul său, influențează negativ exercitarea drepturilor prevăzute în Declarația Universală a drepturilor omului. Evaluarea datelor colectate cu privire la încălcările drepturilor omului constată că drepturile cel mai frecvent afectate, care rezultă din relația cauzală cu corupția, sunt dreptul la viață, dreptul la apărare și la un proces echitabil, precum și dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la proprietate și dreptul la protecție socială. Cele mai frecvent identificate victime sunt grupurile vulnerabile și marginalizate. De asemenea, studiul a constatat că încălcările drepturilor omului pot fi cauzate de atât de cazurile individuale de corupție, cât și de corupția sistemică, dar și de cele două fenomene concomitent.

Autorii studiului propun și un șir de recomandări de politici politice și intervenții menite să limiteze impactul corupției asupra realizării drepturilor omului. Printre acestea se numără propuneri de modificări legislative care să includă corupția ca factor agravant în cadrul procedurilor penale și litigiilor privind drepturile omului. De asemenea, se recomandă introducerea evaluărilor ex-ante și ex-post ale impactului corupției asupra drepturilor omului, îmbunătățirea transparenței și integrității deciziilor administrative și judiciare, limitarea discreției și stabilirea mecanismelor de responsabilizare decizională.