Ghidul „Jurnalistul și sistemul de justiție”

Ghidul „Jurnalistul și sistemul de justiție”

3 November 2022

Ghidul „Jurnalistul și sistemul de justiție” vine să ajute jurnaliștii să cunoască și să înțeleagă principalele noțiuni, proceduri și procese din sistemul de justiție, facilitându-le munca de documentare și de relatare a subiectelor din acest domeniu. Asta va duce la eliminarea erorilor și la sporirea calității produselor jurnalistice.

Ghidul conține câteva capitole menite să inițieze jurnaliștii în rolul și misiunea structurilor conexe actului de justiție – Curtea Constituțională, Instituția Ombudsmanului, a executorului judecătoresc, a notarului etc. Studiile de caz, care reproduc și analizează situații reale din activitatea media vor permite o înțelegere mai bună a utilității și modului de aplicare a cunoștințelor oferite de această publicație.

Lucrarea a fost elaborată de Asociația Presei Independente, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.