Ghid pentru persoane cu dizabilități „Accesul la justiție pe înțelesul tuturor”

Ghid pentru persoane cu dizabilități „Accesul la justiție pe înțelesul tuturor”

Ghid pentru persoane cu dizabilități „Accesul la justiție pe înțelesul tuturor”

pdf (1MB)

Download

Ghid pentru persoane cu dizabilități „Accesul la justiție pe înțelesul tuturor”

22 August 2022

În ghid sunt explicate detaliat drepturile specifice ale persoanelor cu dizabilități în relațiile cu actorii din sfera publică și din lanțul justiției, ce reprezintă discriminarea, cine asigură protecția drepturilor omului, inclusiv a dreptului la un proces judiciar eficient și echitabil, ce instituții naționale sunt responsabile de prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității. De asemenea, un capitol aparte este dedicat sistemului asistenței juridice garantate de stat: cine poate beneficia de această asistență și care este procedura de accesare.

Ghidul a fost elaborat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței şi accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei. Opiniile exprimate în această publicație aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat viziunile PNUD și Suediei.

Regions and Countries