Ghid metodic pentru implementarea metodelor de instruire asistate de calculator

Ghid metodic pentru implementarea metodelor de instruire asistate de calculator

25 March 2022

Scopul acestui Ghid metodic constă în creșterea eficienței procesului instructiv-educativ prin integrarea la scară largă a metodelor pedagogiei digitale în practica cotidiană a fiecărui profesor. Ghidul metodic conține cunoștințe de bază despre metodele pedagogiei digitale și recomandări privind implementarea acestora, precum și structuri model de proiecte didactice, bazate pe metodele de învățare activă, aplicate la scară largă.

Acest Ghid metodic a fost elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Comitetul Executiv al UTA Găgăuziei, în cadrul proiectului „Dezvoltarea învățământului la distanță în Republica Moldova: Proiectul-pilot în UTA Găgăuzia”. 

Document Type
Regions and Countries