Evaluarea pieței producătorilor de pomușoare de pe ambele maluri ale Nistrului pentru identificarea oportunităților de export

Evaluarea pieței producătorilor de pomușoare de pe ambele maluri ale Nistrului pentru identificarea oportunităților de export

22 August 2023

Studiul prezintă rezultatele unei cercetări privind capacitățile de producție a producătorilor de pomușoare de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a identifica potențialul lor de export. 

Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), cu asistența financiară a Suediei, cu scopul de a efectua o cartografiere a  producătorilor de pomușoare de pe ambele maluri ale Nistrului, de a înțelege capacitățile și necesitățile lor, ca o măsură planificată pentru a sprijini în continuare eforturile lor de accesare a noilor piețe.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals