Educația electorală – atribut de bază al cetățeniei într-o cultură a democrației participative și reprezentative

Educația electorală – atribut de bază al cetățeniei într-o cultură a democrației participative și reprezentative

25 October 2022

Una dintre sarcinile educaţiei în societățile democratice este să sprijine şi să încurajeze tânăra generaţie să devină activă şi interesată să participe la luarea deciziilor în viața publică și cea politică. Pentru a ajuta instituțiile naționale din domeniul educației să realizeze această sarcină, la solicitarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral (CICDE), PNUD Moldova a elaborat studiul „Educația electorală – atribut de bază al cetățeniei într-o cultură a democrației participative și reprezentative”.

În cadrul studiului a fost efectuată o analiză exhaustivă a curriculei naționale în ceea ce privește prezența modulelor de alfabetizare electorală a elevilor în toate ciclurile de educație, începând de la treapta primară până la cea liceală. De asemenea, documentul face o comparație a modelelor regionale de educație electorală, făcând referire și la practicile de predare a educației electorale în școlile din Franța, India, Belgia, Australia, Norvegia, Suedia, Marea Britanie.

La final studiul prezintă o serie de concluzii și recomandări. Una din concluzii arată că la această etapă, curricula națională pe nivelul treptei primare practic nu are nicio unitate de conținut explicită în ceea ce privește formarea competenței electorale. Pentru treapta de gimnaziu și liceu sunt disciplinele de educație pentru societate, educație civică, care includ unități de conținut cu privire la vot, sistemele electorale, puterile în stat, însă e nevoie și de alte subiecte care ar consolida competența electorală a elevilor și elevelor, care începând cu vârsta de 18 ani deja își exprimă dreptul la vot.

Recomandările studiului se adresează atât Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pentru a continua programele de formare extracurriculară, pe care le desfășoară începând cu treapta primară și până la cea universitară, cât și autorităților publice pentru a introduce predarea disciplinei opționale „Educația electorală”, începând cu anul 2023, pentru toate treptele de școlarizare.

Autoarea studiului este dr. conf. univ. Loretta Handrabura, iar co-autoare sunt Natalia Grîu, expertă în educație, dr. Doina Bordeianu și Natalia Țurcanu, prof. de istorie și educație civică.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului PNUD Moldova „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).