Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2026
Buget: 2.098.741 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Mediului și instituțiile sale din subordine, precum Agenția Apele Moldovei, Agenția Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de stat, etc.
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Educației și Cercetării, Serviciul Hidrometeorologic de Stat,  Expediția Hidrogeologică, Fondul Ecologic Național, Autoritățile Publice Locale, ONG-urile de mediu, inclusiv ONG-urile de pe malul stâng al Nistrului, autoritățile din Ucraina, etc.
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Gestionarea durabilă a resurselor de apă în conformitate cu principiul de management integrat a apei este prioritatea Guvernului Republicii Moldova, conform angajamentelor Acordului de Asociere Moldova-UE. Pe lângă elaborarea ulterioară a politicii în domeniul apei și îmbunătățirea cadrului de reglementare, Ministerul Mediului, cu sprijinul instituțiilor subordonate, este responsabil pentru asigurarea dialogului continuu cu țările vecine privind gestionarea integrată a resurselor de apă transfrontaliere, cu scopul final de a asigura cantitatea și calitatea apelor necesare atât pentru dezvoltarea socio-economică durabilă, cât și pentru un mediu sănătos.

Acest proiect are drept scop îmbunătățirea cadrului național de reglementare, armonizarea legislației de mediu cu prevederile directivelor UE, elaborarea celui de-al 2-lea Plan de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, acordarea sprijinului în managementul durabil al fluviului, atât la nivel național, cât și transfrontalier/internațional, realizarea activităților necesare pentru îmbunătățirea condițiilor ecologice actuale ale Nistrului.

Obiective:

 • Asigurarea faptului că Republica Moldova are un cadru de reglementare adecvat pentru managementul durabil al râului Nistru pe baza abordării la nivelul de bazin, în conformitate cu prevederile Directivei  Cadru a UE pentru Apă;
 • Elaborarea pentru Guvernul Republicii Moldova a unui Plan de management cuprinzător și realist pentru districtul hidrografic Nistru, actualizat pentru următorul ciclu de management în conformitate cu Directiva  Cadru a UE pentru Apă;
 • Oferirea sprijinului continuu pentru consolidarea capacităților autorităților naționale responsabile de gestionarea apei, precum și ale reprezentanților Republicii Moldova în cadrul organismelor comune moldovenești și ucrainene responsabile de gestionarea transfrontalieră a râului Nistru;
 • Îmbunătățirea condițiilor ecologice ale râului Nistru.

Rezultate scontate:

 • O mai bună gestionare și protecție a apei pentru prevenirea deteriorării și îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice;
 • Îmbunătățirea calității apei realizată printr-o abordare la nivelul bazinului hidrografic;
 • Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere privind managementul comun al bazinului fluviului Nistru;
 • O mai bună gestionare a Complexului Hidroenergetic Nistrean, având în vedere nevoile sociale și de mediu din aval;
 • Capacități sporite ale Agenției Apele Moldovei ca instituție-cheie națională de management al apelor;
 • Consolidarea capacităților pentru monitorizarea calității apei în context transfrontalier;
 • Studiu de optimizare a debitului ecologic;
 • Condiții mai bune pentru monitorizarea stării chimice a corpurilor de apă din bazinul fluviului Nistru;
 • Consolidarea potențialului autorităților centrale și locale de mediu în politica pescuitului;
 • Capacitatea serviciilor ecosistemice a sectorului Nistru de Jos îmbunătățită.
 
Ani Buget Cheltuieli
Suedia
2022 67.668,91 USD 67.668,91 USD
2023 633.519,38 USD