Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru

Statut:Activ
Durată:2022 – 2026
Buget:3.362.837 USD
Donator:Suedia
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Ministerul Mediului și instituțiile sale din subordine, precum Agenția Apele Moldovei, Agenția Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de stat, etc.
Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Educației și Cercetării, Serviciul Hidrometeorologic de Stat,  Expediția Hidrogeologică, Fondul Ecologic Național, Autoritățile Publice Locale, ONG-urile de mediu, inclusiv ONG-urile de pe malul stâng al Nistrului, autoritățile din Ucraina, etc.
Document de proiect:Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Gestionarea durabilă a resurselor de apă în conformitate cu principiul de management integrat a apei este prioritatea Guvernului Republicii Moldova, conform angajamentelor Acordului de Asociere Moldova-UE. Pe lângă elaborarea ulterioară a politicii în domeniul apei și îmbunătățirea cadrului de reglementare, Ministerul Mediului, cu sprijinul instituțiilor subordonate, este responsabil pentru asigurarea dialogului continuu cu țările vecine privind gestionarea integrată a resurselor de apă transfrontaliere, cu scopul final de a asigura cantitatea și calitatea apelor necesare atât pentru dezvoltarea socio-economică durabilă, cât și pentru un mediu sănătos.

Acest proiect are drept scop îmbunătățirea cadrului național de reglementare, armonizarea legislației de mediu cu prevederile directivelor UE, elaborarea celui de-al 2-lea Plan de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, acordarea sprijinului în managementul durabil al fluviului, atât la nivel național, cât și transfrontalier/internațional, realizarea activităților necesare pentru îmbunătățirea condițiilor ecologice actuale ale Nistrului.

Obiective:

 • Asigurarea faptului că Republica Moldova are un cadru de reglementare adecvat pentru managementul durabil al râului Nistru pe baza abordării la nivelul de bazin, în conformitate cu prevederile Directivei  Cadru a UE pentru Apă (DCA);
 • Elaborarea pentru Guvernul Republicii Moldova a unui Plan de management pentru districtul bazinului hidrografic Nistru, actualizat pentru următorul ciclu de management în conformitate cu DCA; 
 • Oferirea sprijinului continuu pentru consolidarea capacităților autorităților naționale responsabile de gestionarea apei, precum și ale reprezentanților Republicii Moldova în cadrul organismelor comune moldovenești și ucrainene responsabile de gestionarea transfrontalieră a râului Nistru; 
 • Îmbunătățirea condițiilor ecologice ale râului Nistru și influențarea pozitivă a condițiilor socio-economice și de trai prin utilizarea resurselor Nistrului.

Rezultate scontate:

 • Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, Ciclul II, pentru perioada 2024-2029, elaborat în conformitate cu DCA și aprobat în calitate de document de politici cuprinzător pentru a ghida gestionarea durabilă a resurselor de apă;
 • Cadrul de reglementare în domeniul gestionării apelor consolidat și armonizat cu cerințele legislației UE, o listă de metodologii și regulamente elaborate in conformitate cu prevederile DCA pentru o mai bună respectare a normelor de mediu, gestionarea eficientă a resurselor de apă, îmbunătățirea monitorizării și evaluării resurselor de apă; 
 • Capacitățile Agenției Apele Moldovei, în calitate de instituție națională cheie în domeniul gestionării apelor, fortificate și reforma instituțională susținută;
 • Cooperarea transfrontalieră pentru gestionarea comună a bazinului râului Nistrului, fortificată prin sprijinul acordat în cadrul ședințelor Comisiei moldo-ucraineane privind utilizarea durabilă și protecția bazinului râului Nistru și ale Grupurilor de Lucru ale acesteia;
 • O nouă versiune a Acordului privind funcționarea a Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN) asigură o mai bună gestionare pe termen lung a acestuia, având în vedere nevoile sociale și de mediu din aval;
 • Capacitățile Comitetului Districtului Bazinului Hidrografic Nistrean consolidate prin facilitarea întâlnirilor cu actorii cheie la nivel regional şi prin organizarea a două vizite de studiu; 
 • Inventarierea infrastructurii hidrotehnice din Districtul Bazinului Hidrografic Nistru finalizată;
 • Monitorizarea hidrologică a râului Nistru modernizată prin înlocuirea a două stații automate de monitorizare a nivelului apei; 
 • Abordarea bazinală pentru evaluarea stării chimice a apelor de suprafață și subterane îmbunătățită prin implementarea unui program de prelevare de probe, efectuarea de lucrări analitice și consolidarea capacitaților laboratorului de calitate a apei;
 • Eficiența viiturilor ecologice de primăvară evaluată și criteriile pentru luarea deciziilor cu privire la perioada optimă și hidrografele pentru viitura ecologică stabilite;
 • Capacitățile autorităților de mediu în domeniul pescuitului consolidate prin efectuarea analizei lacunelor, revizuirea legislației naționale, instruirea și echiparea inspectorilor pentru înregistrarea încălcărilor și detectarea braconierilor.

Realizări:

 • Amendamentele la Legea apelor nr. 272/2011 în vederea alinierii mai aprofundate la directivele UE și abordării unei serii de lacune juridice, elaborate cu sprijinul proiectului și aprobate de Parlament; 
 • Proiectul Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor fondului apelor elaborat;
 • Proiectul Planului de gestionare a Districtului Bazinul Hidrografic Nistrului, ciclul II, elaborat şi consultările publice ale acestuia desfășurate;
 • Suport acordat autorităților Republicii Moldova în pregătirea și participarea la cea de-a 4-a ședință a  Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea durabilă și protecția bazinului râului Nistru, desfășurată în perioada 22-23 noiembrie 2023 la Ivano-Frankivsk (Ucraina); 
 • Studiile privind desfășurarea viiturilor ecologice de primăvară pe râul Nistrului efectuate în 2022 și 2023. 
AniBugetCheltuieli
Suedia
202211.479 USD11.479 USD
2023565.104 USD565.104 USD