Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană

Statut:Activ
Durată:2023 – 2024
Buget:6.819.690,97 USD
Donator:Guvernul Japoniei
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Ministerul Energiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru
Domeniu de intervențieCreștere incluzivă
Parteneri:Congresul Autorităților Locale, instituțiile publice locale, grupurile comunitare, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Spațială Europeană, Camera de Comerț și Industrie, sectorul privat, organizațiile societății civile, mediul academic
Document de proiect:Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană

 

Descrierea proiectului:

Moldova se confruntă cu o criză complexă a securității energetice și alimentare, a creșterii economice reduse, a inflației în creștere, a capacităților instituționale limitate și a diviziunilor în societate, agravate de impactul socio-economic continuu al pandemiei COVID-19 și al războiului din Ucraina. Influxul de refugiați prezintă o provocare suplimentară care necesită atenție sporită și sprijin din partea comunității internaționale. Fără intervenții urgente, aprofundarea crizei socio-economice, a securității energetice, alimentare și umane are potențialul de a devia traiectoria dezvoltării și de a amplifica suferința umană a oamenilor din Moldova, fie că sunt refugiați ucraineni, cetățeni ai țărilor-terțe sau cetățeni moldoveni (inclusiv cei din grupuri etnice minoritare). Există riscuri de emigrare în masă și de exod al creierelor, ca impact imediat al înrăutățirii situației socio-economice, epuizând țara de principalul său activ: capitalul uman.

Prin intermediul proiectului, PNUD asigură că asistența umanitară imediată este completată de eforturi de dezvoltare în cele trei domenii vulnerabile de bază (energie, siguranță alimentară, comunitate) pentru a proteja și menține sistemele, structurile și capacitatea de a susține reziliența Moldovei.

Obiective:

Obiectivul general al intervenției este de a proteja securitatea umană și de a spori reziliența Republicii Moldova, în vederea abordării provocărilor multidimensionale și interconectate ale șocurilor socio-economice, alimentare și energetice actuale.

Cele trei obiective specifice sunt:

 • Îmbunătățirea securității energetice a populației prin accesul la energie accesibilă care susține mijloacele de trai și producția eficientă de energie;
 • Îmbunătățirea securității alimentare prin sprijinirea guvernului în implementarea Strategiei de Securitate Alimentară, consolidând astfel capacitățile producătorilor agricoli afectați de crizele multidimensionale;
 • Îmbunătățirea securității comunitare prin consolidarea capacităților serviciului de poliție și a actorilor comunitari în vederea respectării principiilor coeziunii sociale și conviețuirii pașnice.

Rezultate scontate:

 • 20.000 de oameni vor beneficia de sprijin pe domeniul de încălzire cu biomasă;
 • 10 IMM-uri din sectoarele non-agricole vor fi sprijinite să reducă impactul asupra mediului și să-și îmbunătățească eficiența;
 • 20 de gospodării cu activități economice vor implementa tehnologii eficiente din punct de vedere energetic;
 • Va fi stabilit mecanismul de măsurare și monitorizare a sărăciei alimentare;
 • Va fi elaborat Registrul Digital al Fermierilor. ca platformă de informații  veridice despre fermieri și activitatea lor în țară;
 • Mecanismul de monitorizare a tensiunii sociale va fi implementat în cel puțin 10 comunități, în special în cele unde există o densitate mare de populație refugiată;
 • 10 echipe de prim răspuns ale poliției din 5 raioane cu un număr mare de refugiați vor beneficia de mobilitate sporită și capacități de răspuns rapid îmbunătățite;
 • Cel puțin 6 echipe de poliție din întreaga țară (raioane din nord, centru și sud) vor fi echipate și instruite să folosească instrumente inteligente de abordare a amenințărilor emergente la adresa securității publice.

Realizări:

 • 10 IMM-uri din sectoarele non-agricole au primit sprijin să reducă impactul afacerii lor asupra mediului și să-și îmbunătățească eficiența;
 • 10 IMM-uri din sectorul agricol au primit sprijin să-și îmbunătățească capacitatea și să respecte siguranța alimentară și alte standarde;
 • Dezvoltarea Registrului Digital al Fermierilor ca platformă de informații veridice despre fermieri și activitatea lor în Moldova este în desfășurare;
 • 10 echipe de prim-răspuns ale poliției au fost dotate cu 125 de camere de corp pentru detectarea și documentarea corectă a încălcării ordinii publice.
AniBuget
Guvernul JaponieiMainichi Newspaper Social Welfare Foundation
20236.812.175 USD7.515,97 USD