Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF)

Statut:Activ
Durată:2012 – 2024
Buget:3,64 milioane USD
Donator:Facilitatea Globală de Mediu
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:OSC-urile. Acestea includ organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi organizaţiile comunitare (OC-uri), grupuri comunitare, instituţii de cercetare
Domeniu de intervenţie:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Ministerul Mediului, ONG-uri, autorităţile publice locale, donatori
Document de proiect:Strategia de Ţară a Programului GEF SGP OP6 pentru perioada 2020-2024

 

Descrierea proiectului:

Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor neguvernamentale și comunitare din țările în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea degradării solului, generând mijloace de trai durabile.

Obiective:

 • Promovarea și susținerea inițiativelor inovative, inclusive și scalabile, precum și încurajarea parteneriatelor cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre prioritare;
 • Acumularea lecțiilor învățate din experiențele formate la nivel de comunitate și inițierea transmiterii strategiilor și inovațiilor de succes la nivel de comunitate în rândul organizațiilor comunitare și ONG-urilor, guvernelor-gazdă, agențiilor pentru  dezvoltare, GEF și alte organizații la nivel regional sau global;
 • Crearea parteneriatelor și a rețelelor de părți interesate în scopul susținerii și consolidării comunităților, ONG-urilor și a capacităților naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
 • Asigurarea că strategiile și proiectele de conservare și dezvoltare durabilă care protejează mediul global sunt înțelese și practicate de comunități și alte părți interesate cheie.

Rezultate scontate:

 • Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • Promovarea agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei;
 • Îmbunătățirea capacităților pentru dezvoltarea urbană rezilientă și cu emisii reduse prin soluții integrate și incluzive, gestionate de comunitate;
 • Promovarea co-beneficiilor de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • Crearea platformelor de dialog între OSC și Guvern;
 • Promovarea incluziunii sociale (egalitatea de gen, tineret);
 • Contribuția la platformele globale de management a cunoștințelor.

Realizări:

 • 60 proiecte au fost implementate cu succes și 6 proiecte sunt în desfășurare;
 • 1104 tone de emisii de CO2 sunt evitate prin utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic;
 • 600 de fermieri și mai mult de 1 000 de studenți și-au îmbunătățit capacitățile și abilitățile în domeniul agriculturii ecologice și gestionării durabile a terenurilor agricole;
 • 73,5 ha de plantații silvice și 28 ha de fâșii forestiere au fost create;
 • 120 de tone de e-deșeuri și 1500 tone de deșeuri reciclabile colectate și reciclate;
 • 355.299 beneficiari în rezultatul implementării proiectelor SGP;
 • 57.688 femei au participat în activitățile proiectelor SGP.
AniBugetCheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu)Uniunea Europeană
2012200.000 USD  
2013400.000 USD 189.970 USD
2014 200.000 USD191.600 USD
2015  195.417 USD
2016450.000 USD 161.097 USD
2017420.000 USD 305.874 USD
2018  257.522 USD
2019400.000 USD 766.012 USD
2020250.000 USD 253.000 USD
2021250.000 USD 250.000 USD
2022270.000 USD 146.306 USD
2023470.000 USD 418.600 USD
2024848.037 USD