Primarii pentru Creștere Economică

Statut:Activ
Durată:2021 – 2024
Buget:Buget regional 14,25 milioane USD
Donator:Uniunea Europeană
Acoperire:Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina
Beneficiari:Autoritățile publice locale, comunitatea locală, grupuri civice și sectorul privat
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, autoritățile publice pocale
Document de proiect:Primarii pentru Creștere Economică
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG) își propune să impulsioneze creșterea economică și crearea locurilor de muncă în țările Parteneriatului Estic, concentrându-se pe consolidarea capacităților autorităților publice locale (APL), crearea proceselor de inovare incluzive pentru elaborarea inițiativelor și investițiilor în portofolii de proiecte, într-un mod care să aducă beneficii tangibile cetățenilor. În timp ce se bazează pe succesele și lecțiile învățate în cadrul primei etape, noua inițiativă pentru primari va introduce instrumente și practici moderne pentru a aborda provocările actuale și viitoare ale localităților din țările Parteneriatului Estic. Orașele și satele din rețeaua M4EG vor beneficia de formare și dezvoltare a capacităților, precum și de activități de schimb de cunoștințe axate pe dezvoltarea unor strategii inovatoare de creștere, care sunt contextualizate și se bazează pe ecosistemele locale. Acest lucru va presupune sprijin în dezvoltarea unei noi generații de planuri de dezvoltare economică locală (PDEL), gândire strategică și sporirea rezilienței urbane. Autoritățile locale vor beneficia, de asemenea, de noi capacități și acces la finanțare pentru a rezolva problemele legate de recuperarea verde după criza pandemică - prin planificare urbană, sensibilizare și inovare la nivel local.

Obiective:

 • Sprijinirea APL-urile în participarea lor la inițiativa M4EG;
 • Susținerea pregătirii și implementării proiectelor din APL bazate pe PDEL-uri aprobate.

Împreună cu UE, inițiativa va introduce abordarea de portofoliu, o metodă bazată pe premisa că lumea este complexă și funcționează prin intermediul sistemelor. Cu această mod de gândire, metoda propusă va sprijini APL-urile să elaboreze programe care au o viziune sistemică, să abordeze provocările din unghiuri multiple, să elaboreze inițiative care sunt coerente și conectate, și să aplice un management agil și adaptiv.

 

Rezultate scontate:

 • Înființarea unui centru de învățare care să ofere oportunități cu privire la metodele inovatoare tuturor membrilor rețelei. Această platformă (online) de învățare va oferi acces la o serie de instrumente care vor avea ca scop dezvoltarea capacităților în domeniul de transformare urbană și complexitate, previziune, modele financiare inovatoare, pentru a utiliza procese moderne incluzive pentru recuperarea verde și dezvoltarea autorităților locale. Această platformă va fi accesibilă întregii rețele de peste 350 de orașe;
 • Actualizarea conceptului și metodologiei pentru a dezvolta PDEL-uri și sprijinirea APL-urilor interesate pentru a concepe inițiative de nouă generație;
 • 20-30 de APL-uri din țările participante vor implementa proiecte de inovare cu asistență financiară din cadrul proiectului;
 • 12 sau mai multe autorități locale din regiunea Parteneriatului Estic vor fi selectate pentru a parcurge un proces profund de învățare și instruire în dezvoltarea și activarea portofoliilor, inclusiv vor avea acces la investiții oferite prin intermediul unui concurs anual de propuneri de proiecte de portofoliu, care va rezulta în aproximativ 50 de proiecte de dezvoltare implementate;
 • Forumuri regionale, precum și platforme naționale, pentru schimburi de bune practici emergente, exemple inspiraționale și lecții învățate între autoritățile publice locale și alte părți interesate.

Realizări:

 • Sprijin de urgență oferit refugiaților, vizând centrele pentru refugiați, pentru a sprijini îmbunătățirea condițiilor de ședere și salubritatea, precum și accesul la serviciile de bază pentru refugiații din Ucraina. Asistența a inclus oferirea de truse de prim ajutor, electrocasnice, mobilier și lenjerie de pat, echipamente IT pentru acces la Internet și servicii digitale etc.

 • Sprijinul continuu oferit prin intermediul Congresului Autorităților Locale, pentru a ajuta APL-urile să coordoneze eficient și efectiv asistența refugiaților, prin asigurarea unui dialog deschis cu Guvernul;
 • Abordare de portofoliu – Orașul Ceadîr-Lunga a fost sprijinit la proiectarea primului său portofoliu în domeniul eficienței energetice;
 • Urban Imaginaries – două localități selectate, Călărași și Cahul, au fost susținute la elaborarea proiectelor, prin oferirea de consiliere, ghidare și mentorat, toate acestea urmărind dezvoltarea urbană. Proiectele-pilot urmăresc îmbunătățirea serviciilor de colectare a deșeurilor menajere.
AniBugetCheltuieli
Uniunea Europeană
202176.600 USD17.600 USD
2022368.735 USD230.845 USD
2023906.546 USD883.510 USD
2024553.172 USD