[Finalizat] Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Statut: Finalizat
Durată: 2019 – 2022
Buget: 6.658.172 USD
Acoperire: Nivel național
Beneficiari: Autorităţile publice naționale și locale, migranții, membrii comunității, inclusiv femeile, copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități și minoritățile din 35 de sate şi oraşe din regiunea Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia; precum și migranții, inclusiv cei reîntorși care apelează la serviciile oferite de cele 35 Direcții Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, sectorul privat și comunitatea locală, inclusiv migranţii originari din localitățile partenere, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

La nivel global, PNUD contribuie strategic la maximizarea beneficiilor pentru dezvoltare ale mobilității umane, precum și la atenuarea oricăror consecințe negative. PNUD cooperează cu statele partenere pentru a conecta intervențiile pe termen scurt privind impactul emigrației la soluțiile pe termen lung privind dezvoltarea durabilă.

Republica Moldova înregistrează un nivel înalt de emigrare, cu un impact semnificativ la nivel local și național. Deși emigrarea din Republica Moldova, la scară mai mare, a început abia în anii 2000, intențiile diasporei de a susține și reinvesti în țara lor de origine au fost mereu consistente. Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală”, implementat de PNUD Moldova, face parte din intervenția multi-anuală a Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”.

Obiective:

 • Muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova beneficiază de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-);
 • Membrii comunității, inclusiv migranții, sunt implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală. În acest sens, activitățile sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală care vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.

Rezultate scontate:

 • Cadrul național de politici, coordonare, reglementare și instituțional în domeniul migrației forței de muncă este actualizat, în vederea gestionării mai eficiente a migrației forței de muncă;
 • Prestatorii de servicii de ocupare a forței de muncă dispun de abilitățile, cunoștințele, atitudinea și instruirea necesară pentru asigurarea serviciilor de calitate pentru muncitorii migranți;
 • Toți actorii locali implicați (administrațiile publice locale, asociațiile de băștinași) dispun de abilități, cunoștințe și instrumente necesare pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare locală menite să îmbunătățească serviciile locale și să ofere oportunități generatoare de venituri la nivel local;
 • Experiența implicării migranților în dezvoltarea a 35 de comunități este bine documentată și valorificată pentru o replicare ușoară.

Realizări:

 • A fost aprobat un cadru legislativ mai coerent și bazat pe dovezi în domeniul migrației forței de muncă, care să permită un proces mai sigur de migrație și întoarcere;
 • Profilul emigranților din Republica Moldova stabiliți în șase țări de destinație a fost definit pentru a facilita procesul de elaborare a politicilor;
 • Suport tehnic oferit Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru negocierea unor noi acorduri bilaterale privind migrația forței de muncă;
 • Facilitarea parteneriatelor între Confederația Sindicală din Moldova și omologii străini, pentru a spori protecția drepturilor migranților de muncă;
 • Mecanismul de recunoaștere a competențelor informale și non-formale a fost pilotat cu succes în zece Centre de Excelență, care susțin cel puțin 395 de beneficiari, în cadrul a 46 de competențe profesionale, acesta fiind pregătit pentru extindere și în alte domenii;
 • Oficiile teritoriale ANOFM din Chișinău și Soroca sunt modernizate utilizând tehnici centrate pe utilizator și oferă servicii de ocupare a forței de muncă îmbunătățite;
 • A fost oferit sprijin implementării legislației secundare în domeniul cadrului consolidat al migrației forței de muncă, cu activități corespunzătoare de consolidare a capacităților pentru 30 de reprezentanți ai autorităților relevante, precum și consolidare a capacităților oficiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a satisface nevoia de revenire a migranților;
 • Portalul de plasare a forței de muncă al ANOFM (www.angajat.md) a fost modernizat pentru un proces mai comod de înregistrare și acces la târguri online de carieră. Modulul privind migrația forței de muncă care se adresează migranților care caută acces pe piața străină a muncii a fost actualizat și include în prezent informații (de la prevederi legale, provocări și oportunități pentru migrația legală și sigură a forței de muncă) relevante pentru 39 de țări de destinație;
 • Asociațiile de băștinași din 98 de localități implementează proiecte comunitare în parteneriat cu APL-urile și cu participarea activă a diasporei;
 • Platforma tematică pentru Alianța Asociațiilor de băștinași a fost stabilită cu participarea Biroului Relații cu Diaspora (BRD) și CALM, fiind consolidate capacitățile și asigurat schimbul de experiență necesar;
 • Programul guvernamental „Diaspora Acasă Reușește" (DAR 1 + 3) a fost lansat ca rezultat al parteneriatului de succes stabilit cu BRD;
 • A fost înființată Alianța Asociațiilor de Băștinași, o platformă care își propune să consolideze cele 160 de grupuri de inițiativă și asociații de băștinași înregistrate și să sporească cooperarea pentru dezvoltarea locală între asociații de băștinași, autoritățile publice locale, diaspora și locuitorii localităților;
 • Asistență la nivel comunitar, completată de contribuții locale, ale diasporei și de proiect a fost acordată campaniei locale „Localitatea mea pentru pace”, la care s-au alăturat 29 de comunități locale cu un buget de aproape 160 mii USD care a fost direcționat către acoperirea parțială a costurilor pentru cazare și hrană pentru refugiați;
 • A fost pilotată abordarea Evaluării Participative a Avantajului Competitiv (PACA) în sprijinirea dezvoltării economice locale, care a îmbunătățit mediul de afaceri local și a creat oportunități în plus, care au generat  venituri pentru 28 de municipii, cu o populație totală de peste 200 de mii de cetățeni (beneficiari direcți și indirecți);
 • A fost oferit un set complex de activități de facilitare profesională și de consolidare a capacităților, completat cu un grant de 1,54 milioane USD, utilizați la: crearea a 862 de noi locuri de muncă, extinderea/modernizarea operațiunilor comerciale a 144 de companii locale existente, lansarea a 109 start-up-uri, investiții co-generate în sumă de 19,2 milioane USD (prin mobilizarea de 3 milioane USD din sectorul privat, 5 milioane USD din fonduri publice extrabugetare și 11,2 milioane USD de la alți donatori), 20% dintre antreprenorii beneficiari fiind migranți returnați sau circulari;
 • 12 comunități rurale au fost susținute în inițierea sau îmbunătățirea sectorului lor turistic, ceea ce a dus la crearea a 15 trasee turistice noi, 50 de afaceri nou create sau extinse în sectorul turismului, 34 pensiuni noi (cu peste 200 de locuri de cazare) , 5 centre locale de informare turistică și peste 17 km de drumuri de acces reabilitate și asfaltate.
Ani Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Franța
2019 1.451.985 USD   1.307.040 USD
2020 2.561.155 USD   2.481.558 USD
2021 1.555.829 USD   1.487.646 USD
2022 1.356.136 USD 45.500 USD 1.360.504 USD