[Finalizat] Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Statut: Finalizat
Durată: 2019 – 2021
Buget: 1.922.338 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Publicul general, instituțiile publice și private, ONG-urile
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului
Document de proiect: Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova
Raport final: Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul va contribui la crearea  unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății civile în vederea aplicării și monitorizării eficiente a instrumentelor și standardelor naționale de integritate. Proiectul va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și privat, precum și ale organizațiilor societății civile pentru implementarea eficientă a instrumentelor și standardelor de prevenire a corupției. Proiectul va contribui la formarea toleranței zero față de corupție prin creșterea gradului de conștientizare a publicului în domeniul combaterii corupției și a instrumentelor pentru atingerea acestui scop. Aceasta va contribui la implementarea progresivă a Obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 16 care prevede o reducere substanțială a corupției și luării de mită în toate formele sale și dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

Obiective:

 • Nivelul redus de corupție prin asigurarea implementării calitative a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) în proporție de cel puțin 70%;
 • Consolidarea sistemelor de integritate instituțională prin stabilirea unui sistem de premiere a integrității  în sectorul public;
 • Fortificarea capacităților funcționarilor responsabili pentru implementarea SNIA din 9 sectoare, din 32 de raioane și din cel puțin 70% din cele 900 de administrații publice locale, în vederea coordonării eficiente a implementării planurilor de integritate sectoriale și locale;
 • Instituirea unui mecanism standardizat de conformitate anticorupție în sectorul privat, susținut de sistemul de premiere a integrității în sectorul privat;
 • Dezvoltarea capacităților societății civile și, în special, a tinerilor femei și bărbați, de a se implica în mod eficient în prevenirea corupției și promovarea ,,toleranței zero" față de corupție, precum și fortificarea sistemului național de integritate prin elaborarea unor rapoarte alternative de monitorizare și evaluare a SNIA;
 • Sporirea nivelului de raportare a corupției de către cetățeni prin instrumente eficiente, demonstrând astfel un angajament civic mai puternic;
 • Dezvoltarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului în vederea asigurării unei protecții efective a avertizorilor de integritate.

Rezultate scontate:

 • Monitorizarea și evaluarea eficientă și participativă a implementării SNIA 2017-2020 asigurată;
 • Capacitățile autorităților anticorupție de a implementa și a îmbunătăți instrumentele de integritate fortificate;
 • Mecanisme puternice de integritate instituțională la nivel sectorial și local stabilite;
 • Standarde de integritate în sectorul privat acceptate de către principalii actori din domeniu;
 • Implicarea civică sporită în monitorizarea eficientă și obiectivă a sistemului de integritate.

Realizări:

 • Cele două ediții ale  Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) a oferit date comparative privind indicatorii de impact stipulați în SNIA pentru a informa asupra progresului în implementarea Strategiei;
 • Au fost fortificate capacitățile de monitorizare, evaluare și raportare a SNIA a 129 funcționari responsabili pentru implementarea SNIA din 79 de instituții publice și 30 de raioane;
 • 242 reprezentanții ai 40 de instituții de control și emitente de acte permisive au fost instruiți în implementarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2017;
 • A fost elaborat Ghidul metodologic privind implementarea managementului riscurilor de corupție în cadrul entităților publice;
 •  Au fost elaborate studiile „Expertiza anticorupție: eficiență, costuri, impact” pentru anii 2016-2018 și 2019-2020;
 • A fost realizată evaluarea implementării Planurilor de integritate de întreprinderile cu capital de stat/municipale;
 • A fost evaluat impactul Planului sectorial anticorupție în sectorul fiscal și în sectorul protecției mediului;
 • A fost instituit, în premieră,  premiul pentru promovarea standardelor de integritate în sectorul privat, 15 companii fiind premiate în 2 ani de desfășurare a concursului;
 • Un modul on-line pentru raportarea  implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție a fost pilotat în cadrul a 55% dintre instituțiile raportoare; A fost lansată aplicația inovativă reLAWed care permite cetățenilor, reprezentanților sectorului privat și ONG-urilor să raporteze normele legale care ar putea genera corupție;
 • Aplicația OpenMoney care permite stabilirea legăturilor dintre instituții, companii și persoane în cadrul procesului de achiziții publice  a fost actualizată ca să facă posibilă integrarea automată a datelor din platformele electronice guvernamentale disponibile;
 • Sistemul de protecție a avertizorilor de integritate a fost consolidat prin crearea unei aplicații on-line pentru depunerea cererilor de protecție în adresa Avocatului Poporului; a fost dezvoltat un curs e-learning despre  avertizori de integritate și protecția acestora și au fost organizate campanii de informare la acest subiect;
 • 27 organizații non-guvernamentale și-au fortificat capacitățile în domeniul monitorizării și evaluării politicilor anticorupție și, în rezultat, au elaborat rapoarte alternative de monitorizare a implementării Planurilor de acțiuni anticorupție în 7 sectoare și 23 raioane;
 • A fost elaborat studiul „Sancțiuni disuasive pentru acte de corupție. Instanțe specializate/complete de judecată anticorupție. Practici internaționale și propuneri pentru Moldova”;
 • A fost elaborat studiul „Impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova: Studiu analitic cu recomandări de politici”;
 • A fost dezvoltat și pilotat cursul e-learning ”Politici și standarde de anticorupție și integritate” pentru funcționarii publici;
 • A fost lansat in premieră un joc educativ on-line anticorupție pentru tineri „4integrity” - jocul în care invingi corupția;
 • Campaniile de sensibilizare de prevenire a corupției și promovare a integrității în sectoarele public și privat cu implicarea ofițerilor CNA, voluntarilor anticorupție și a personalităților publice a informat cca 1.000.000 bărbați și femei, tinere și tineri din întreaga țară.
Ani Buget Cheltuieli
Norvegia
2019 846.938 USD 846.938 USD
2020 716.753 USD 716.753 USD
2021 358.647 USD 358.647 USD