[Finalizat] Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Statut:Finalizat
Durată:2019 – 2021
Buget:1.922.338 USD
Donator:Norvegia
Acoperire:Națională
Beneficiari:Publicul general, instituțiile publice și private, ONG-urile
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului
Document de proiect:Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova
Raport final:Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul va contribui la crearea  unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății civile în vederea aplicării și monitorizării eficiente a instrumentelor și standardelor naționale de integritate. Proiectul va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și privat, precum și ale organizațiilor societății civile pentru implementarea eficientă a instrumentelor și standardelor de prevenire a corupției. Proiectul va contribui la formarea toleranței zero față de corupție prin creșterea gradului de conștientizare a publicului în domeniul combaterii corupției și a instrumentelor pentru atingerea acestui scop. Aceasta va contribui la implementarea progresivă a Obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 16 care prevede o reducere substanțială a corupției și luării de mită în toate formele sale și dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

Obiective:

 • Nivelul redus de corupție prin asigurarea implementării calitative a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) în proporție de cel puțin 70%;
 • Consolidarea sistemelor de integritate instituțională prin stabilirea unui sistem de premiere a integrității  în sectorul public;
 • Fortificarea capacităților funcționarilor responsabili pentru implementarea SNIA din 9 sectoare, din 32 de raioane și din cel puțin 70% din cele 900 de administrații publice locale, în vederea coordonării eficiente a implementării planurilor de integritate sectoriale și locale;
 • Instituirea unui mecanism standardizat de conformitate anticorupție în sectorul privat, susținut de sistemul de premiere a integrității în sectorul privat;
 • Dezvoltarea capacităților societății civile și, în special, a tinerilor femei și bărbați, de a se implica în mod eficient în prevenirea corupției și promovarea ,,toleranței zero" față de corupție, precum și fortificarea sistemului național de integritate prin elaborarea unor rapoarte alternative de monitorizare și evaluare a SNIA;
 • Sporirea nivelului de raportare a corupției de către cetățeni prin instrumente eficiente, demonstrând astfel un angajament civic mai puternic;
 • Dezvoltarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului în vederea asigurării unei protecții efective a avertizorilor de integritate.

Rezultate scontate:

 • Monitorizarea și evaluarea eficientă și participativă a implementării SNIA 2017-2020 asigurată;
 • Capacitățile autorităților anticorupție de a implementa și a îmbunătăți instrumentele de integritate fortificate;
 • Mecanisme puternice de integritate instituțională la nivel sectorial și local stabilite;
 • Standarde de integritate în sectorul privat acceptate de către principalii actori din domeniu;
 • Implicarea civică sporită în monitorizarea eficientă și obiectivă a sistemului de integritate.

Realizări:

 • Cele două ediții ale  Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) a oferit date comparative privind indicatorii de impact stipulați în SNIA pentru a informa asupra progresului în implementarea Strategiei;
 • Au fost fortificate capacitățile de monitorizare, evaluare și raportare a SNIA a 129 funcționari responsabili pentru implementarea SNIA din 79 de instituții publice și 30 de raioane;
 • 242 reprezentanții ai 40 de instituții de control și emitente de acte permisive au fost instruiți în implementarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2017;
 • A fost elaborat Ghidul metodologic privind implementarea managementului riscurilor de corupție în cadrul entităților publice;
 •  Au fost elaborate studiile „Expertiza anticorupție: eficiență, costuri, impact” pentru anii 2016-2018 și 2019-2020;
 • A fost realizată evaluarea implementării Planurilor de integritate de întreprinderile cu capital de stat/municipale;
 • A fost evaluat impactul Planului sectorial anticorupție în sectorul fiscal și în sectorul protecției mediului;
 • A fost instituit, în premieră,  premiul pentru promovarea standardelor de integritate în sectorul privat, 15 companii fiind premiate în 2 ani de desfășurare a concursului;
 • Un modul on-line pentru raportarea  implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție a fost pilotat în cadrul a 55% dintre instituțiile raportoare; A fost lansată aplicația inovativă reLAWed care permite cetățenilor, reprezentanților sectorului privat și ONG-urilor să raporteze normele legale care ar putea genera corupție;
 • Aplicația OpenMoney care permite stabilirea legăturilor dintre instituții, companii și persoane în cadrul procesului de achiziții publice  a fost actualizată ca să facă posibilă integrarea automată a datelor din platformele electronice guvernamentale disponibile;
 • Sistemul de protecție a avertizorilor de integritate a fost consolidat prin crearea unei aplicații on-line pentru depunerea cererilor de protecție în adresa Avocatului Poporului; a fost dezvoltat un curs e-learning despre  avertizori de integritate și protecția acestora și au fost organizate campanii de informare la acest subiect;
 • 27 organizații non-guvernamentale și-au fortificat capacitățile în domeniul monitorizării și evaluării politicilor anticorupție și, în rezultat, au elaborat rapoarte alternative de monitorizare a implementării Planurilor de acțiuni anticorupție în 7 sectoare și 23 raioane;
 • A fost elaborat studiul „Sancțiuni disuasive pentru acte de corupție. Instanțe specializate/complete de judecată anticorupție. Practici internaționale și propuneri pentru Moldova”;
 • A fost elaborat studiul „Impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova: Studiu analitic cu recomandări de politici”;
 • A fost dezvoltat și pilotat cursul e-learning ”Politici și standarde de anticorupție și integritate” pentru funcționarii publici;
 • A fost lansat in premieră un joc educativ on-line anticorupție pentru tineri „4integrity” - jocul în care invingi corupția;
 • Campaniile de sensibilizare de prevenire a corupției și promovare a integrității în sectoarele public și privat cu implicarea ofițerilor CNA, voluntarilor anticorupție și a personalităților publice a informat cca 1.000.000 bărbați și femei, tinere și tineri din întreaga țară.
 
AniBugetCheltuieli
Norvegia
2019846.938 USD846.938 USD
2020716.753 USD716.753 USD
2021358.647 USD358.647 USD