Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni implicați

Statut:Active
Durată:2023 – 2026
Buget:1.400.000 USD
Donator:

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Acoperire:Nivel național
Beneficiari:

Autoritățile publice naționale și locale, organizațiile comunitare, precum și comunitățile locale (inclusiv membri ai diasporei, migranți reveniți și refugiați)

Domeniu de intervenție:

Creștere incluzivă

Parteneri:Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat (BRD), Alianța AdB, autoritățile publice locale, asociațiile de băștinași (AdB), grupurile de acțiune locală, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Document de proiect:Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni implicați 

 

Descrierea proiectului:

Scopul proiectului „Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni implicați" constă în crearea, prin intermediul parteneriatelor și intervențiilor multidimensionale, a unui model eficient de cooperare și consolidare a coeziunii sociale, prin implicarea membrilor diasporei, a migranților reveniți și a altor cetățeni, precum și prin implementarea unei guvernanțe locale receptive la necesitățile oamenilor.

În baza cooperării comunitare eficiente și implicării diasporei, deja stabilite prin intervențiile anterioare SDC-UNDP, proiectul va investi resurse și eforturi la nivel local și național pentru a sprijini comunitățile locale în promovarea practicilor democratice și îmbunătățirea participării publice în procesul de dezvoltare. În același timp, proiectul include componente pentru avansarea politicilor și cadrului instituțional, precum și pentru crearea unui mediu mai favorabil dezvoltării comunităților reziliente și democratice.

Pentru a completa rezultatele deja obținute, proiectul va susține autoritățile publice locale, organizațiile comunitare (de exemplu, asociațiile de băștinași) și grupurile de acțiune locale în implicarea acestora în proiecte de dezvoltare comunitară și de sporire a coeziunii sociale.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților instituționale ale BRD în calitate de agenție executivă cheie în elaborarea politicilor privind diaspora și migrația;
 • Susținerea continuă a procesului de creare și extindere a asociațiilor de băștinași;
 • Oferirea sprijinului pentru dezvoltarea instituțională a Alianței AdB ca centru de resurse și cunoștințe pentru asociațiile de băștinași;
 • Îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor, atitudinii, formării și experienței actorilor locali relevanți în domeniul guvernanței incluzive integrate, cooperării locale și dezvoltării comunitare.

Rezultate scontate:

 • 50.000 de membri adiționali ai comunităților vizate (dintre care 51% femei, 49% bărbați și 10% persoane vulnerabile) vor beneficia de instituții mai democratice, servicii publice îmbunătățite, coeziune socială sporită, drepturi și condiții de trai mai bune;
 • Vor fi implementate 20 de inițiative locale dedicate comunităților democratice și reziliente de către autoritățile publice locale și asociațiile de băștinași, cu implicarea membrilor comunității, organizațiilor societății civile, diasporei și migranților;
 • 20 comunități vor îmbunătăți practicile democratice locale și vor spori implicarea oamenilor în proiecte de dezvoltare, prin intermediul unui dialog sustenabil între cetățeni, societatea civilă și administrația publică locală;
 • 40 reprezentanți ai autorităților publice locale din 20 localități vor beneficia de îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor, atitudinii, formării și experienței în guvernarea incluzivă integrată;
 • 60 asociații de băștinași și/sau grupuri de inițiativă (dintre care 20 AdB noi/în curs de formare) vor beneficia de asistența Alianței AdB pentru îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor, atitudinii, formării și experienței în colectarea de fonduri, guvernarea democratică și sporirea participării;
 • 1000 de membri ai comunității (dintre care 52% femei, 48% bărbați și 15% persoane vulnerabile) și 150 de reprezentanți ai diasporei/migranților (dintre care 51% femei și 49% bărbați) vor participa și vor contribui la prestarea serviciilor publice, procesele decizionale și procesul de bugetare în localitățile lor;
 • Capacitățile și portofoliul de programe ale Alianței AdB vor fi consolidate pentru a asigura sustenabilitatea organizației și capacitățile de a sprijini în continuare asociațiile de băștinași din Moldova.
AniBuget

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

2023138.283 USD
2024580.330 USD
2025460.966 USD
2026294.106 USD