UE și PNUD anunță încheierea primei etape a lucrărilor de restaurare de la Cetatea Tighina/Bender

12 June 2023

Prima etapă a lucrărilor de conservare desfășurate în perioada 2021-2023 de la Cetatea Tighina/Bender s-au încheiat. Investițiile au fost de peste 1,4 milioane de euro, din partea Uniunii Europene prin intermediul Programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD.

„Pe parcursul ultimilor ani, am asistat aici la un parcurs remarcabil de muncă intensă. În ciuda tuturor obstacolelor, cum ar fi pandemia de COVID și războiul din Ucraina, astăzi vedem aceste eforturi materializate. Prin restaurarea Cetății Tighina/Bender este conservată structura fizică. În același timp, revitalizăm semnificația sa istorică și valoarea sa culturală. Acest monument va deveni o dovadă vie a bogatelor tradiții, istoriei și experiențelor care au modelat comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru”, a menționat Janis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Tehnologiile utilizate pentru lucrările de conservare din prima etapă, inclusiv consolidarea celor mai critice zone ale Cetății de Sus și de Jos, sunt în conformitate cu standardele și practicile internaționale. De exemplu, pentru stabilirea mortarului istoric au fost efectuate o serie de teste chimice și petrografice în Istanbul, Turcia, deoarece în Republica Moldova asemenea teste nu se pot executa. Pentru lucrările de restaurare și consolidare au fost utilizați peste 127,2 de metri cubi de mortar istoric, fabricați conform rețetelor istorice. 

Lucrările realizate în prima etapă au constat din:

  • Consolidarea tuturor zonelor/elementelor de construcție sub risc de prăbușire atât la Cetatea Superioară (citadela), cât și la Cetatea de Jos;
  • Conservarea completă a zidului din partea de Est a Cetății Tighina/Bender;
  • Restaurarea completă a celor trei turnuri de zid, în zona estică a cetății, inclusiv a acoperișurilor, acestea fiind reproduse întocmai versiunii originale;
  • Modernizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;
  • Securizarea scărilor și pasajelor de trecere, în conformitate cu standardele internaționale.

În urma restaurării Cetății Tighina/Bender, care datează din secolul al XV-lea, va crește potențialul turistic al acestui obiectiv istoric, ceea ce va spori beneficiile ulterioare pentru economia locală. 

În cadrul evenimentului dedicat finisării lucrărilor de restaurare de la Cetatea Tighina/Bender Daniela Gasparikova, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova a afirmat: „Restaurarea cetății aduce cu sine speranțe și un potențial imens. Observăm deja cum acest obiectiv istoric devine o destinație captivantă și foarte căutată de către turiști. Beneficiile economice, sociale și culturale care vor rezulta din restaurarea sa se preconizează a fi de amploare, contribuind la prosperitatea întregii regiuni.”

În perioada anilor 2019-2021 a fost efectuată expertiza tehnică și designul detaliat al cetății, care au servit drept foaie de parcurs pentru lansarea lucrărilor de conservare din prima etapă. De asemenea, a fost elaborat un plan detaliat pentru lucrările din etapele viitoare, dar și pentru a asigura sustenabilitatea financiară a monumentului istoric prin organizarea diverselor evenimente precum târguri, concerte sau activități sportive pentru vizitatorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, dar și din străinătate. 

Conservarea și restaurarea Cetății Tighina/Bender, alături de Circul din Chişinău, este unul dintre cele două obiective emblematice ale patrimoniului cultural restaurate cu sprijinul programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”.

Programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin implicarea lor în proiecte comune de dezvoltare.

Accesează comunicatul de presă în limba rusă.