Cooperare pentru eficiență în prestarea serviciilor publice la nivel local – „Servcom Sud”

18 June 2024

A fost instituit un nou operator regional pentru organizarea în comun a serviciilor publice de gestionare a deșeurilor, domeniului public și spațiilor verzi – „Servcom Sud” – care va presta servicii pentru 15 comunități învecinate din raionul Cahul, cu o populație totală de peste 18.000 de persoane. Astfel, deșeurile vor fi colectate în containere și evacuate cu tehnică specializată și depozitate în conformitate cu standardele de protecție a mediului, ceea ce va avea beneficii pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Totodată, compania va întreține drumurile și zonele adiacente instituțiilor publice. 

Operatorul regional a fost creat cu susținerea programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF și cu contribuția celor 9 primării-partenere care administrează 15 localități. Ca prim pas, a fost înființat un Consiliu Intercomunitar, care a beneficiat de asistență juridică pentru instituționalizarea cooperării intercomunitare. Hotărârea a fost apoi aprobată de consiliile locale ale comunităților-membre. 

Ulterior, cu susținerea UE și PNUD, furnizorul de servicii nou creat a beneficiat de asistență pentru consolidarea capacității sale instituționale și operaționale, în valoare de peste 520.000 de euro. 

„Acest proiect are un impact pozitiv asupra stării mediului ambiant și sănătății populației din localitățile implicate, asupra condițiilor de trai ale oamenilor, dar și condițiilor de activitate a agenților economici din regiune”, a afirmat Nicolae Beju, Primarul localității Zîrnești, la evenimentul de inaugurare a operatorului regional din 17 iunie 2024.

„Oamenii din localitățile noastre vor beneficia de o schimbare în bine a aspectului comunității. Noi ne bucurăm și sperăm că această formă de cooperare va deveni o experiență care poate fi preluată și de alte localități din țară, un model de bune practici în conștientizarea necesității protecției mediului la nivel local, regional şi global”, a spus Elena Enachi, Primară a satului Baurci-Moldoveni.

Cu susținerea UE și PNUD, a fost construită o hală auto, a fost amenajat teritoriul operatorului regional. Totodată, au fost procurate 11 echipamente pentru prestarea serviciilor publice de gestionare a domeniului public: buldoexcavator, mini excavator, autogreider, tractor, remorcă, tocător de crengi, tocător lateral pentru resturi vegetale, încărcător frontal și 3 mini tractoare de cosit iarba.

Utilajele achiziționate vor fi folosite pentru a oferi diverse tipuri de servicii cetățenilor, cum ar fi nivelarea, curățirea, reprofilarea și deszăpezirea drumurilor, curățirea și săparea șanțurilor de scurgere și săpăturile în zone greu accesibile cu miniexcavatorul. De asemenea, vor fi utilizate pentru evacuarea deșeurilor, cosirea ierbii în parcuri, scuaruri și zone adiacente instituțiilor publice, precum și tocarea și distribuirea crengilor uscate rezultate din parcuri și tăierile autorizate către persoanele vulnerabile. 

Totodată, operatorul regional va presta servicii contra cost agenților economici din localitățile partenere, la un tarif preferențial. Aceasta va contribui la dezvoltarea economică locală și a infrastructurii locale. 

Pentru a promova eficiența și acoperirea sporită a serviciilor publice locale, UE și PNUD au mai susținut alte două servicii publice din Ungheni în domeniul deșeurilor solide și al serviciului de alimentare cu apă și canalizare să treacă la un model de cooperare intercomunitară. 

Astfel, peste 200.000 de locuitori din 24 de localități din regiunea Cahul și 34 de localități din regiunea Ungheni vor putea accesa servicii publice îmbunătățite. Cele trei servicii publice din Cahul și Ungheni care au adoptat modelul de cooperare intercomunitară au beneficiat în total de un milion de euro din partea Uniunii Europene și 50.000 euro din partea Franței pentru lucrări de infrastructură, echipamente și nu numai. De asemenea, reprezentanții locali au învățat din studii de caz din România și Franța, unde astfel de forme de cooperare aduc valoare adăugată și totodată impulsionează dezvoltarea economică la nivel local, comunitățile respective devenind mai atractive pentru desfășurarea activității antreprenoriale. 

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Accesați aici comunicatul de presă în limba rusă.