Refugiații din Ucraina s-au simțit mai în siguranță, după implementarea protecției temporare în Republica Moldova

16 October 2023

Instituirea formei de protecție temporară a oferit un statut juridic mai sigur refugiaților din Ucraina stabiliți în Moldova și a constituit un pas-cheie către o mai bună incluziune a acestora. Este una dintre constatările de bază ale studiului „Implementarea protecției temporare acordate pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor strămutate din Ucraina: situația după șase luni”, elaborat de Centrul de Drept al Avocaților (CDA), cu sprijinul financiar oferit de Guvernul Germaniei, prin intermediul proiectului PNUD „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”. Concluziile studiului au fost făcute publice pe 16 octombrie 2023, la o masă rotundă. 

Studiul analizează necesitățile refugiaților din Ucraina în procesul de obținere a protecției temporare pe teritoriul Republicii Moldova. În particular, sunt examinate barierele întâmpinate și experiențele beneficiarilor de protecție temporară în procesul de documentare și de realizare a drepturilor de acces la cazare, liberă circulație, a drepturilor la muncă, asistență și protecție socială, ocrotire a sănătății, dar și la educație. 

Experții au constatat că, deși a fost instituită la un an după începutul războiului din Ucraina, protecția temporară a oferit un statut juridic mai sigur refugiaților. „Odată cu acordarea protecției temporare, Republica Moldova a eliminat multe formalități și măsuri administrative suplimentare, pentru a asigura accesul imediat la piața forței de muncă. De asemenea, autoritățile au întreprins și întreprind acțiuni ferme pentru a asigura accesul la educație al minorilor beneficiari de protecție temporară, în aceleași condiții ca și minorii cetățeni ai Republicii Moldova”, a menționat Oleg Palii, Directorul executiv al CDA, unul dintre autorii studiului.

O altă constatare este că Republica Moldova a satisfăcut în totalitate cererea de adăposturi de urgență, inclusiv prin implementarea a două scheme: asigurarea funcționării centrelor de cazare temporare publice sau private și oferirea cazării de către persoane fizice, prin acordarea de compensații proprietarilor locuințelor.

În același timp, experții au venit și cu recomandări pentru simplificarea procesului de obținere a protecției temporare, cum ar fi: susținerea instituțiilor de învățământ în procesul de creare a condițiilor necesare pentru accederea copiilor refugiați din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova, formarea rețelelor de informare pentru fiecare comunitate și diversificarea formelor de diseminare a informației, revizuirea temeiului de încetare a protecției temporare care limitează dreptul la libera circulație etc.

Studiul are la bază cercetarea efectuată în perioada 7-23 august 2023 pe un eșantion de 1139 de refugiați din Ucraina. De asemenea, au avut loc discuții cu opt consilieri juridici din cadrul CDA, care acordă suport refugiaților din Ucraina.

Tot astăzi a fost lansată rețeaua liderilor comunității de ucraineni refugiați în Republica Moldova. Ei au vorbit despre experiența lor în contextul protecției temporare, despre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă refugiații din Ucraina și despre posibilele soluții juridice pentru acestea. Reprezentanții comunității de ucraineni vor fi instruiți și asistați de către CDA și ONG-urile partenere ale asociației ca să ajute alți refugiați în depășirea unor probleme juridice sau legate de integrarea în Republica Moldova.

„Prin intermediul rețelei de refugiați ucraineni lansată astăzi, care va implica mentorat și activități de consolidare a comunității, vom contribui la fortificarea coeziunii sociale în cadrul comunităților-gazdă și la asigurarea unei mai bune înțelegeri a mecanismului de protecție temporară și a instrumentelor de protecție și revendicare a drepturilor, dar și a responsabilităților”, a afirmat Andrea Cuzyova, Reprezentanta rezidentă adjunctă a PNUD Moldova.

Cu susținerea PNUD și a partenerilor săi, peste 1000 de refugiați de pe ambele maluri ale Nistrului au primit asistență juridică. Totodată, 150 de parajuriști și asistenți sociali au fost instruiți pentru a răspunde la nevoile refugiaților.