Companiile din sectorul industrial vor avea la dispoziție mai mulți auditori energetici pentru a găsi soluții de eficiență energetică

27 February 2023

Un program de instruire a formatorilor pentru auditorii energetici în sectorul industrial a fost lansat în februarie 2023, în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) și cu sprijinul programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

La prima rundă a programului de formare au participat 18 persoane, care vor putea instrui la rândul lor alți auditori energetici.

„Auditul energetic reprezintă un diagnostic de la care pornește orice proiect de îmbunătățire a eficienței energetice, fie într-o clădire, fie într-o întreprindere de producere. Având în vedere că în Republica Moldova intensitatea energetică este de circa trei ori mai mare decât în Uniunea Europeană, capacitatea de a efectua audituri energetice corecte va contribui la creșterea competitivității întreprinderilor noastre”, a declarat Mihail Lupu, șef de componentă în cadrul programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”.

Cursurile sunt susținute de o echipă de experți din România, cu o vastă experiență în sectorul industrial.

„În calitate de țară candidată de aderare la UE, Republica Moldova s-a aliniat mai multor programe ale Uniunii Europene, cu obiective de creștere a eficienței energetice și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Auditul energetic evidențiază costurile pentru energie, pierderile esențiale și propune soluții pentru acestea, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor optime. Astfel, contribuim la creșterea competitivității și la reducerea impactului asupra mediului”, a declarat prorectorul UTM, Dinu Țurcanu.

Potrivit directorului Agenției pentru Eficiență Energetică, Ion Muntean, instituția dispune de echipamente necesare pentru auditul energetic în clădiri și intenționează să preia cursurile de formare pentru auditorii energetici și alți specialiști în domeniu. „Auditul energetic face parte din puzzle-ul pe care îl aranjăm pentru a atinge obiectivele în materie de eficiență energetică și climă. Din partea mediului de afaceri există un interes major și o cerere pentru servicii de audit energetic, iar în anumite domenii acesta va deveni obligatoriu”.

În prezent, auditul energetic este obligatoriu pentru proiectele de eficiență energetică în clădiri, care sunt finanțate din bugetul public. Conform registrelor AEE, în prezent sunt autorizați 57 de auditori specializați în sectorul clădiri, 22 specializați în industrie și 20 – în transport.

Cu un buget de 10 milioane de euro, programul „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova” contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice prin reducerea impactului crizei energetice și la atenuarea poverii sărăciei energetice.

Accesați comunicatul de presă în limba rusă.