65 de asociații de băștinași și autorități publice locale își doresc comunități mai sustenabile

19 April 2024

Reprezentanți din 65 de comunități pledează pentru acțiuni concrete pentru comunități sustenabile, în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași (AABM), desfășurat pe 19 aprilie 2024. Astfel, comunitățile își propun să utilizeze surse de energie regenerabilă, să construiască utilizând materiale ecologice, să implementeze programe de reciclare, să promoveze agricultura ecologică, să utilizeze biomasa și transportul prietenos mediului înconjurător pentru a reduce emisiile de carbon. 

La eveniment a mai fost făcut bilanțul primului an de activitate ale organizației și au fost setate perspectivele de viitor. Forumul a întrunit peste 90 de participanți, printre care oficiali ai Guvernului Republicii Moldova, reprezentanți ai societății civile, ai autorităților publice locale, partenerilor de dezvoltare și a fost organizat cu sprijinul PNUD Moldova și finanțat de Guvernul Elveției. Asemenea întruniri sunt organizate semestrial.

„Parteneriatul semnat în vara anului 2023 dintre Alianță și Biroul Relații cu Diaspora a contribuit la creșterea capacității de acțiune, promovarea dialogului, construirea parteneriatelor, identificarea nevoilor comunității și implementarea proiectelor comune între comunitățile locale și asociațiile diasporale. Un exemplu în acest sens fiind Programul ‘DAR 1+3” care creează un cadru sustenabil pentru implicarea conaționalilor din diasporă și punctează rolul asociațiilor de băștinași în crearea unui cadru propice pentru discuții constructive dintre membrii comunității-diasporei-APL pentru dezvoltare locală durabilă”, a menționat Ana Calinici, Secretară de stat, Guvernul Republicii Moldova.  

Un alt subiect discutat la forum a fost eficiența instrumentelor de cooperare cu membrii diasporei și creșterea capacității de absorbție a fondurilor pentru dezvoltarea locală, diaspora fiind o forță catalizatoare.  

„Elveția consideră că o societate civilă cu structuri puternice are un potențial semnificativ de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităților și la consolidarea democrației în Moldova. Organizațiile societății civile contribuie la responsabilizarea autorităților și instituțiilor publice și dau voce celor care nu sunt auziți, asigurând participarea grupurilor excluse. De aceea este atât de important să fie incluse sistematic în procesul de luare a deciziilor”, a spus Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova.

„Sunt încântată să constat rezultatele fructuoase ale eforturilor noastre comune cu Biroul de Cooperare al Elveției și Biroul Relații cu Diaspora în crearea unui model unic de implicare dintre diasporă și asociațiile de băștinași. Acest model inovator nu numai că a fortificat coeziunea socială în peste 200 de comunități locale, dar a adus împreună persoane cu perspective asemănătoare care împărtășesc viziunea și dedicarea pentru dezvoltarea orașelor și satelor lor de origine”, a menționat Daniela Gasparikova, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Pe parcursul primului an de activitate, Alianța Asociațiilor de Băștinași a încheiat acorduri de parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora, Rețeaua Națională LEADER și Clusterul Green Energy din România. 

„Merită de menționat că pe parcursul anului 2023, cei 60 de membri ai Alianței au atras fonduri la nivel de comunitate în sumă totală de 951 de mii de dolari. Tocmai de aceea, cooperarea dintre asociațiile de băștinași și autoritățile publice locale este un instrument forte în îmbunătățirea calității vieții în comunități. Doar așa pot fi identificate soluții pentru rezolvarea problemelor locale, sporirea coeziunii sociale, încurajată participarea civică și implicarea cetățenilor în procesul decizional local, identificate oportunități de utilizare eficientă a resurselor disponibile și atragerea finanțărilor. Toate acestea stau la baza construirii comunităților sustenabile”, a spus Violeta Ciuperca, directoare executivă a Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova. 

Alianța, datorită susținerii proiectului „Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni implicați”, implementat de  PNUD Moldova și finanțat de Guvernul Elveției, va oferi suport financiar pentru cel puțin 10 inițiative de sustenabilitate. 

De asemenea, modelul de atragere a băștinașilor din diasporă în dezvoltarea locală va fi extins și în stânga Nistrului, cu susținerea programului UE-PNUD „Măsuri de promovare a încrederii”. 

Alianța Asociațiilor de Băștinași este o organizație-umbrelă, creată cu suportul PNUD Moldova și Guvernului Elveției și formată din 65 de reprezentanți ai unor asociații de băștinași.