Төрийн захиргааны албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын суурь судалгаа

Төрийн захиргааны албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын суурь судалгаа

pdf (1MB)

Download

Төрийн захиргааны албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын суурь судалгаа

January 4, 2023

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals