Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны хагас жилийн “Хөтөлбөрт зарцуулсан төсөв, хүрсэн үр дүнгийн тайлан”

Хөтөлбөрт зарцуулсан төсөв, хүрсэн үр дүнгийн тайлан 2023

pdf (1MB)

Download

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны хагас жилийн “Хөтөлбөрт зарцуулсан төсөв, хүрсэн үр дүнгийн тайлан”

February 4, 2024

Regions and Countries