Боловсролын салбарын 2022 оны төсвийн зарлага үр дүнгийн тайлан

Боловсролын салбарын 2022 оны төсвийн зарлага үр дүнгийн тайлан

pdf (1MB)

Download

Боловсролын салбарын 2022 оны төсвийн зарлага үр дүнгийн тайлан

February 20, 2024

Regions and Countries