"Баян" журналы. 7-чыгарылыш

Жүктөп алуу

pdf (1MB)

Download

"Баян" журналы. 7-чыгарылыш

2020-ж., 2-July

Bayan журналы окурмандардын кеңири чөйрөсүн Кыргыз Республикасында БУУӨП тарабынан ишке ашырылып жаткан эң кызыктуу жана актуалдуу иш мисалдары менен тааныштырат. Бул мисалдар өлкөбүздүн эң маанилүү делген көйгөйлөрүнө жана талаптарына жооп берет. Журнал өзүнө БУУӨП жана башка өнүгүү багытында иштеген өнөктөш уюмдардан колдоо алып жеке өзүнүн жана ошондой эле үй-бүлөсүнүн жашоо шартын жакшыртууга реалдуу мүмкүнчүлүк алган адамдардын ийгиликтүү окуяларын камтыйт.