საქართველოში მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმა. 2023

2023-10-12_par._handbook.cover_.geo_.png

Brochure. English

pdf (1MB)

Download

საქართველოში მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმა. 2023

12 October 2023

წინამდებარე საინფორმაციო ბროშურა მიმოიხილავს საქართველოში მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმის მთავარ მიმართულებებსა და 2023 წლის მდგომარეობით მიღწეულ შედეგებს. 

ბროშურა მომზადდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის, UK aid-ის ხელშეწყობით.