საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის განხორციელება

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის განხორციელება

17 October 2019

საერთაშორისო ექსპერტის, მეგი ნიკოლსონის, მიერ მომზადებული შეფასება საქართველოს 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ყველა ძირითად სფეროს მოიცავს.

შეფასება მომზადდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ოთხწლიანი პროგრამის „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“ ფარგლებში, რომელიც გაეროს ოთხმა სააგენტომ - გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), ადამიანის უფლებების უმაღლესმა კომისარიატმა (OHCHR), გაეროს ბავშვთა ფონდმა (UNICEF) და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ILO) 2016-2019 წლებში განახორცილა.