საქართველოს პარლამენტის ურთიერთობა დამოუკიდებელ ინსტიტუტებთან და მარეგულირებელ ორგანოებთან. 2022

საქართველოს პარლამენტის ურთიერთობა დამოუკიდებელ ინსტიტუტებთან და მარეგულირებელ ორგანოებთან. 2022

18 May 2022

კვლევაში მიმოხილულია, თუ როგორ ახორციელებენ საქართველოს დამოუკიდებელი მარეგულირებელი და საზედამხედველო ინსტიტუტები თავიანთ ფუნქციებსა და ვალდებულებებს და როგორ ურთიერთობენ ისინი პარლამენტთან და შეფასებულია მათი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხი საქართველოს ხელისუფლებასთან და საზოგადოებასთან მიმართებით.

კვლევაში შესწავლილია პარლამენტის ურთიერთობა ხუთ უწყებასთან - სახალხო დამცველის აპარატი, აუდიტის სამსახური, კომუნიკაციების კომისია, სემეკი და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, რომელიც ჯერ კიდევ ფუნქციონირებდა კვლევის ჩატარების პერიოდში.

კვლევა განხორციელდა საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის (WFD) მიერ ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.