კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობა კახეთში. 2014

English

pdf (1MB)

Download

კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობა კახეთში. 2014

12 January 2016

კვლევა შეისწავლის კახეთის რეგიონის სოფლის მეურნეობის სექტორზე კლიმატის ცვლილების გავლენას. კახეთი ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების კუთხით.

კვლევის ფარგლებში, რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტი იქნა შესწავლილი. კვლევა გამხორციელდა ადგილობრივი კონსულტანტების დახმარებით, რომლებმაც შეაგროვეს პირველადი და მეორადი მონაცემები. ამის საფუძველზე, მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები. 

ანგარიში შედგენილია კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების მომზადების პროცესში.

Document Type
Regions and Countries