ხშირად დასმული კითხვები გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის შესახებ

Georgian

pdf (1MB)

Download

ხშირად დასმული კითხვები გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის შესახებ

27 December 2021

წინამდებარე პუბლიკაციაში თავმოყრილია კითხვები და პასუხები „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის საკვანძო საკითხების შესახებ, როგორებიც არის გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის არსი და მნიშვნელობა, კრიტერიუმები, კანონის გავრცელების სფეროები, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე პასუხისმგებელი უწყებები, გარემოსდაცვითი პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ორგანოები.

პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით.