გაეროს კატასტროფათა რისკის შემცირების საერთაშორისო სტრატეგიის (UNISDR) ტერმინოლოგია 2009

გაეროს კატასტროფათა რისკის შემცირების საერთაშორისო სტრატეგიის (UNISDR) ტერმინოლოგია 2009

28 April 2015

პუბლიკაციის მიზანია დამკვიდრდეს საერთო ცნებები კატასტროფების რისკის შემცირების საკითხებში.  

ტერმინოლოგიის 2009 წლის ვერსია  ექსპერტებსა და პრაქტიკოსებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად დაიხვეწა. ამოღებულ იქნა ის სიტყვები, რომელთაც ლექსიკონის თანახმად ერთი და იგივე მნიშვნელობა გააჩნიათ.

განახლებულ ტერმინოლოგიაში მოცემულია ახლად შემოღებული ცნებებიც, რომლებიც ფართოდ არ გამოიყენება, მაგრამ პროფესიულ გარემოში თანდათან მკვიდრდება. ეს ტერმინები ვარსკვლავით (*) არის აღნიშნული და მათი მნიშვნელობა შეიძლება მომავალში კიდევ უფრო დაიხვეწოს.

ტერმინოლოგიის ქართული ვერსია მოამზადა და გამოსცა გაეროს განვითარების პროგრამის ოფისმა საქართველოში.

Document Type
Regions and Countries
Topics