საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) დაფინანსების სტრატეგია და საინვესტიციო გეგმა

საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) დაფინანსების სტრატეგია და საინვესტიციო გეგმა

14 December 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელო მითითებებისა და სტრატეგიების ნაკრებს, რომელიც მიზნად ისახავს კლიმატთან დაკავშირებული დაფინანსების შემაფერხებელი ფაქტორებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრას. დოკუმენტი მოიცავს საინვესტიციო პროგრამებსა და განხორციელების გზამკვლევს განახლებულ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტში განსაზღვრული პრიორიტეტული ღონისძიების განსახორციელებლად.

ანგარიში მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანიის Gauss International Consulting S.L. და არასამტავრობო ორგანიზაციის Georgia’s Environmental Outlook (GEO) მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით.