ქართულ-ოსური გამოცემები

ქართულ-ოსური გამოცემები

14 September 2022

გამოცემების ნაკრებში შესულია:

  • ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონების ვრცელი ვერსია
  • ქართული და ოსური პოეზიის ანთოლოგიები
  • მონოგრაფია ქართულ და ოსურ ფოლკლორში ქალის როლის შესახებ

გამოცემები მოამზადა ორგანიზაციამ „კავკასიური მოზაიკა“ დიდი ბრიტანეთის მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.

გამოცემები გამოქვეყნდა გაერთიანებული სამეფოს ფონდის მდგრადი მშვიდობისთვის – COBERM-ის დამატებითი ფინანსური ინსტრუმენტის მხარდაჭერით, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს მთავრობისა (UK) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივ ინიციატივას წარმოადგენს.